Zbog čega roditelji treba da biraju samo FACT NetCord akreditovane banke matičnih ćelija?

Oblast matičnih ćelija je visoko regulisana u zemljama EU jer se one trenutno koriste u liječenju više od 80 bolesti

U nekim državama, poput Hrvatske i Srbije, dozvoljen je samo rad bankama koje posjeduju FACT NetCord akreditaciju. U Srbiji je nedavno donesen Zakon o ćelijama i tkivima koji propisuje da će samo banke matičnih ćelija koje imaju prestižnu FACT NetCord akreditaciju moći da izvoze matične ćelije iz pupčanika novorođenih beba.

Obavještenje o novom Zakonu, predstavništvima banaka matičnih ćelija poslala je Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja. 

ZAKONOM JE PROPISANO DA BANKE KOJE NEMAJU FACT NETCORD AKREDITACIJU NEĆE MOĆI DA IZVOZE MATIČNE ĆELIJE NOVOROĐENIH BEBA NAKON 31. DECEMBRA 2018. GODINE.

Još dok ovaj zakon nije stupio na snagu, mnogi roditelji su se odlučivali da daju svoje povjerenje upravo bankama matičnih ćelija koje imaju FACT NetCord akreditaciju, svjesni da je ova akreditacija dokaz najvišeg međunarodnog standarda i kvaliteta čuvanja matičnih ćelija.


Pročitajte: Šta su matične ćelije i zbog čega su toliko važne?


FACT NetCord striktno definiše i propisuje sve procedure u procesu uzimanja matičnih ćelija – od prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta i analize uzorka, preko procesa zamrzavanja i evidentiranja, pa sve do otpuštanja uzorka za potrebe eventualnog liječenja.

FACT je neprofitno udruženje koje su zajedno osnovali Međunarodno udruženje za ćelijsku terapiju (International Society for Cellular Therapy – ISCT) i Američko udruženje za transplantaciju krvi i koštane srži (American Society of Blood and Marrow Transplantation – ASBMT) u svrhu dobrovoljne inspekcije i akreditacije na polju ćelijske terapije. Locirana je u Medicinskom centru Univerziteta u Nebraski. FACT definiše standarde za visokokvalitetnu medicinsku i laboratorijsku praksu u vezi sa ćelijskom terapijom.

BANKE KOJE IMAJU FACT NETCORD SERTIFIKAT POSLUJU PO NAJVIŠIM MOGUĆIM STANDARDIMA U OVOJ OBLASTI.

Ova organizacija pruža podršku bankama matičnih ćelija, stručnjacima i klijentima prateći najnovija dostignuća nauke i medicine. Akreditaciija se obnavlja na tri godine i zahtijeva usklađivanje poslovanja sa najvećim dostignućima iz oblasti čuvanja i liječenja matičnim ćelijama.

FACT NetCord je takođe i garancija da će matične ćelije biti prihvaćene u svim zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem matičnim ćelijama.

Oblast matičnih ćelija je visoko regulisana u zemljama EU jer se one trenutno koriste u liječenju više od 80 bolesti, dok se u svijetu sprovodi rekordan broj kliničkih istraživanja na temu liječenja matičnim ćelijama.

Novi propisu su u Srbiji donijeti kako bi roditeljima pružali najviši stepen sigurnosti, ali i kako bi se uskladili sa već postojećim propisima koji važe u zemljama Evropske Unije.

Banke koje imaju FACT NetCord akreditaciju u Evropi su: InScienciaFides (San Marino, San Marino), Banque de Sang Placentaire du CHRU (Montpellier, Francuska) i SSCB – Swiss Stem Cells Biotech (Lugano, Švicarska), koja ima svoje predstavništvo u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

FACT NetCord je dokaz da će matične ćelije biti pravilno prikupljene, obrađene i sačuvane, kao i da će imati veliku upotrebnu vrijednost ako dođe do potrebe za liječenjem. Nakon što se matične ćelije obrade, a krv majke i bebe dodatno analizira, roditelji dobijaju informaciju o tačnom broju matičnih ćelija svog djeteta koje su sačuvane.

Čak i dok nisu bili donijeti novi zakoni i propisi u Srbiji, za mnoge roditelje nije bilo dileme kojoj banci da povjere čuvanje matičnih ćelija svoje bebe. Sada, kada novi Zakon propisuje da jedino FACT NetCord akreditovane banke posluju po domaćim, ali i svjetskim standardima, roditelji ne treba da imaju nikakve sumnje.


Možda vas zanima: Šta je FACT NetCord akreditacija i zašto je važna roditeljima?