9 stvari zbog kojih je Fact NetCord najbolja akreditacija za banke matičnih ćelija

“FACT NetCord sertifikat je garancija da će matične ćelije biti prihvaćene u svim zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem matičnim ćelijama”

Nedavno je u Srbiji donesen novi Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima koji propisuje da će nakon 31. decembra 2018. godine samo banke koje imaju FACT NetCord akreditaciju moći iz ove zemlje da izvoze matične ćelije novorođenih beba.

Predstavljamo vam devet činjenica koje jasno pokazuju da je Fact NetCord imperativ ka najvišem kvalitetu prikupljanja, obrade i čuvanja matičnih ćelija i liječenja njima:

  1. Proces dobijanja FACT NetCord akreditacije je skup i dugotrajan, a akreditacija se mora obnavljati svake tri godine što garantuje da ustanova neće izgubiti kvalitet i da će zadržati isti nivo usluge.
  2. U periodu od tri godine, koliko važi jednom dobijena akreditacija, banke matičnih ćelija imaju razne provjere i kontrole kako bi u svakom trenutku bilo garantovano da posluju po ovom visokom standardu.
  3. U mnogim razvijenim zemljama, zdravstveno osiguranje pokriva liječenje matičnim ćelijama samo kada se radi o uzrocima koji su sačivani po FACT NetCord standardima.
  4. FACT NetCord garantuje upotrebnu, odnosno terapijsku vrijednost sačuvanog uzorka i propisuje da se moraju čuvati samo uzorci koji su dovoljno dobri za liječenje.
  5.  Ova akreditacija daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka, pa roditelji odmah znaju koliki je broj matičnih ćelija sačuvan. Takođe, isti taj broj matičnih ćelija će biti dostupan ukoliko se javi potreba za liječenjem.
  6. FACT NetCord je jedina međunarodno priznata akreditacija i koristi se u Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.
  7. Zbog svojih preciznih i zahtjevnih kriterijuma, FACT NetCord akreditaciju posjeduju samo 54 banke matičnih ćelija u svijetu. Od toga samo sedam privatnih banaka.
  8. FACT NetCord je akreditacija koja striktno definiše i propisuje sve procedure u procesu uzimanja matičnih ćelija – od prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta i analize uzorka, procesa zamrzavanja, evidentiranja sve do oslobađanja uzorka za potrebe liječenja, te je jedina akreditacija koja uređuje sve ove oblasti.
  9. FACT NetCord sertifikat je garancija da će matične ćelije biti prihvaćene u svim zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem matičnim ćelijama.

Više o FACT NetCordu možete pročitati na ovom LINKU.