Uvedeni viši standardi za banke matičnih ćelija u Srbiji

“Oblast matičnih ćelija je visoko regulisana u zemljama EU jer se trenutno koriste u liječenju više od 80 bolesti, dok se u svijetu sprovodi rekordan broj kliničkih istraživanja na temu liječenja matičnim ćelijama.”

Sve banke matičnih ćelija koje posluju u Srbiji moraće da se usklade sa najnovijim propisima koje je izdala Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, što podrazumijeva i da moraju da posjeduju NetCord-FACT sertifikat.

To se navodi u obavještenju Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, koje je proslijeđeno na adrese banaka matičnih ćelija u Srbiji, a u koje je agencija Beta imala uvid.

Ovaj sertifikat garantuje izrazito visok kvalitet usluga i propisuje vrlo stroge procedure prikupljanja matičnih ćelija na porođaju, transporta i analize uzoraka, zamrzavanja i njihove naknadne primjene za potrebe liječenja.

Jedina FACT NetCord akreditovana banka koja posluje u BiH je Švicarska banka matičnih ćelija, čiji je ovlašteni i ekskluzivni partner bh. kompanija BioTechnology and Genetics. Švicarska banka matičnih ćelija posjeduje NetCord-FACT sertifikat, kojim se definišu standardi za visokokvalitetnu medicinsku i laboratorijsku praksu u vezi sa ćelijskom terapijom. Više o tome možete pročitati na ovom LINKU.

Srbija je nedavno usvojila novi Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, koji uređuje uslove za postizanje kvaliteta i sigurnosti u toj oblast i primjenu kod ljudi, navodi se u obavještenju koje je potpisala vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Vesna Rakonjac.

Ona je u julu mjesecu, prilikom predstavljanja Prijedloga navedenog zakona članovima Odbora za evropske integracije, kazala da je taj zakon obuhvaćen Poglavljem 28 i u njega su ugrađene sve preporuke iz sedam evropskih direktiva, koje se odnose na ovu specifičnu oblast.

Vesna Rakonjac je dodala da je to krovni zakon iz kog će proizaći podzakonska akta, koja će detaljnije razraditi direktive EU.

Srbija je jedna od rijetkih zemalja koja još uvijek nema sopstvenu banku matičnih ćelija pupčanika i roditelji koriste usluge stranih banaka koje uzorke čuvaju van Srbije.

Trend rasta čuvanja matičnih ćelija je posebno prisutan u zemljama koje imaju slabiju zdravstvenu zaštitu.

Oblast matičnih ćelija je visoko regulisana u zemljama EU jer se trenutno koriste u liječenju više od 80 bolesti, dok se u svijetu sprovodi rekordan broj kliničkih istraživanja na temu liječenja matičnim ćelijama.

Krv iz pupčane vrpce novorođenčeta je bogata matičnim ćelijama koje mogu da se transformišu u razne vrste ćelija u organizmu.

One se koriste za liječenje raznih bolesti, prije svega krvnog i imunog sistema, nervnog sistema i metaboličkih poremećaja.

Izvor: Beta / N1