Matične ćelije iz pupčane vrpce: Šansa za liječenje srpaste anemije!

Šon Fordu je na rođenju dijagnostikovana srpasta anemija i imao je komplikacije do 4. godine života. Njegovi roditelji očekuju drugu bebu i odlučili su da sačuvaju matične ćelije, čijom bi transplatacijom oboljeli dječak dobio adekvatnu terapiju. Šonov brat/sestra na taj način ima šansu da postane najmlađi heroj za svog brata. Upravo zbog ovakvih slučajeva svaka porodica bi trebalo da razmisli o pohranjivanju matičnih ćelija iz pupčane vrpce.

Srpasta anemija je grupa nasljednih poremećaja crvenih krvnih ćelija, poznatih kao
hemoglobinopatije. Najčešći simptomi srpaste anemije su ponavljajući bol, oštećenje organa i infekcije.

Ove simptome uzrokuju izmijenjene crvene krvne ćelije koje su u obliku srpa, što prouzrokuje otežan prolaz ćelija kroz krvne sudove i začepljenje istih.

Druge komplikacije ove anemije su akutni koronarni sindrom i neurološke komplikacije kao što je moždani udar.

Liječenje srpaste anemije se odnosi prije svega na oslobađanje bola i prevenciju infarkta i moždanog udara. Za sada, jedina adekvatna terapija za srpastu anemiju je transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija.

Izvor ovih ćelija mogu biti koštana srž, periferna krv i krv pupčane vrpce.

Donori i primaoci matičnih ćelija moraju biti kompatibilni, što se potvrđuje HLA tipizacijom. Braća i sestre imaju najveću šansu da genetski odgovaraju jedno drugom.

Pacijenti koji prođu transplantaciju mogu očekivati duži i život bez simptoma. Iz ovog razloga, sve češće se savjetuje transplantacija matičnih ćelija kod djece i mladih osoba sa srpastom anemijom.

Pupčana vrpca je lako dostupna i jako bogata hematopoetskim matičnim ćelijama. Zbog svoje nezrelosti, matične ćelije iz pupčane vrpce ne moraju u potpunosti da odgovaraju i imaju manju šansu za odbacivanje.

Značajan procenat ljudi savršeno genetski odgovara bratu/sestri, ali većina ovih ljudi nema sačuvane matične ćelije u banci matičnih ćelija. Više edukacija o čuvanju matičnih ćelija može povećati broj pacijenata koji će koristiti transplantaciju matičnih ćelija za stanja kao što je srpasta anemija.

Svijest o prednostima čuvanja matičnih ćelija zdravog brata/sestre pomaže roditeljima da imaju više opcija liječenja.

Danas u svijetu najveći standard za pripremu i korištenje matičnih ćelija u terapiji predstavlja FACT NetCord akreditacija. I svaka porodica koja razmšlja o pohranjivanju matičnih ćelija treba da provjeri da li banka za koju se odluče posjeduje ovu akreditaciju.

Mnoge države u regionu, poput Hrvatske i Srbije, zabranile su bankama koje nemaju ovu akreditaciju da nude svoje usluge na njihovoj teritoriji.

Jedina banka matičnih ćelija u BiH koja posjeduje ovu akreditaciju je Švicarska banka matičnih ćelija (Swiss Stem Cell Bank). Ova banka posjeduje FACT NetCord certifikat već 7 godina. Među prvima je u svijetu koja je dobila ovu akreditaciju i time porodicama pruža sigurnost, pouzdanost i garantuje najviši kvalitet terapijske vrijednosti sačuvanog uzorka matičnih ćelija za liječenje.

SwissBank.ba