Majčinstvo u kancelariji: Zašto je prihvatanje beba na radnom mestu važno?

mama-bebe-u-kancelariji-dovođenje-beba-na-radno-mesto-posao-mamaklik-2.jpg

Da li dovoditi bebu na posao? Koje prednosti bi imalo prihvatanje beba na radnom mestu mame? 

Danas skoro polovinu radne snage čine žene koje neprocenjivo doprinose svom radnom mestu. Međutim, nedavni popis u SAD utvrdio je da više od petine radnih žena napusti posao nakon što se rodi njihova prva beba, jer sukobljeni zahtevi posla i kuće često mogu biti previše neuravnoteženi. Da li bi dovođenje dece na posao i boravak beba na radnom mestu majke bilo dobro rešenje? 

Pre tog odgovora, rezimirajmo činjenice o zaposlenosti žena

 • 45% radne snage su žene

Dvostruko više žena radi na honorarnim poslovima koji su često nestabilni, slabo plaćeni i bez primanja.

 • 22% novih majki napustilo posao nakon prve bebe

Nacionalna konferencija koja je ovo ispitivala zaključila je da je „očigledno postoji strukturna neusklađenost radnog mesta / radne snage u kojoj samo radno mesto više ne odgovara potrebama sve većeg broja radnika.“ 

Cilj je smanjenje ovog nesklada kroz politike i programi koji bolje udovoljavaju potrebama zaposlenih žena. Jedna od najnaprednijih politika za rešavanje ove neusklađenosti je program “Dovedi svoju bebu na posao”, ili baby-friendly radno mesto.

mama-bebe-u-kancelariji-dovođenje-beba-na-radno-mesto-posao-mamaklik-2.jpg

Beba na radnom mestu: Prednosti baby friendly posla

Bebe su socijalna bića koja zapravo izuzetno dobro funkiconišu u ovom podsticajnom, društvenom okruženju. Vole stalni fizički kontakt sa majkom i imaju koristi od interakcija sa maminim kolegama.

Većina malih beba puno spava, a kada ne spavaju, veći deo posla žene mogu obavljati sa svojom bebom u nosaču, a majke na ovaj način mogu svoje bebe uspešno da doje na radnom mestu. 

Podsticanje radnog okruženja koje slavi roditeljstvo  od presudnog je značaja za zadržavanje zaposlenih.

Šta dobijamo dozvoljavanjem beba na radnom mestu:

 • Raniji povratak sa porodiljskog odsustva
 • Zadržavanje zaposlenih
 • Poboljšan odnos majke I deteta
 • Niži troškovi zdravstvene zaštite vezani za kontinuirano dojenje
 • Niski troškovi implementacije
 • Privlačenje novih zaposlenih
 • Veća i raznovrsnija radna snaga
 • Niže troškove brige o deci
 • Manje stresa / anksioznosti za oba roditelja
 • Radni očevi mogu biti više uključeni
 • Produženo vreme vezivanja za oba roditelja
 • Pozitivno radno okruženje zbog povećanih socijalnih interakcija i timskog rada sa kolegama

Žene koje su u stanju da postignu ciljeve porodice i karijere u isto vreme su ispunjenije i srećnije. 

mama-bebe-u-kancelariji-dovođenje-beba-na-radno-mesto-posao-mamaklik-2.jpg

Majke su sve svesnije prednosti dojenja, ali ipak nailaze na poteškoće. Povratak na posao je jedna od najvećih prepreka. Zaista, podrška poslodavca je od vitalnog značaja za majku da održi uspešno dojenje, što koristi i majci, i bebi i kompaniji. 

Potencijalne koristi za kompaniju u slučaju dovođenja bebe na posao:

 • Poslodavac stvara pozitivan uticaj na društvo i povećava imidž preduzeća
 • Olakšava zapošljavanje i smanjuje promet jer su zaposleni na poslu koji priznaje i ispunjava njihove potrebe
 • Povećavanje posvećenosti i produktivnost zbog zadovoljstva poslom
 • Smanjenje izostanka žena zaposlenih zbog poboljšanog zdravlja njihove dece

Potencijalne koristi za zaposlene majke ako dovedu bebe na posao:

 •  Olakšava se postporođajni oporavak
 • Smanjuje se učestalost bolesti kod odojčadi
 • Obezbeđuje se najbolja ishranu za odojčad (dojenje)
 • Stvara se posebna veza između majke i novorođenčeta
 • Povećava se samopoštovanje i samopouzdanje
 • Smanjuje se rizik od raka dojke

Nasuprot razmišljanjima da bi prisustvo bebe u kancelariji odvlačilo majku od posla, žene koje rade na ovaj način najčešće su mnogo produktivnije I srećnije. 

Zdrava I srećna beba rezultira majkom koja se manje brine I ima manje posla oko bebe pa je samim tim produktivnija na poslu. 

Šta mislite o majčinstvu u kancelariji?

Autor: Mina Aleksić
MamaKlik

Kćerke koje odrastaju uz zaposlene mame imaju veće plate i bolje radne pozicije

9 razloga zašto je dobro biti zaposlena mama

Kako biti dobra majka a ne zapostaviti sebe?