Kćerke koje odrastaju uz zaposlene mame imaju veće plate i bolje radne pozicije

Nauka tvrdi: Djeca koja rastu uz zaposlene roditelje, a osobito kćerke koje odrastaju uz zaposlene mame – imaju veće plate i bolja radna mjesta…

Nova istraživanja sugerišu da djeca čiji roditelji rade, postaju bolje pripremljena za radno okruženje. Zaposlene mame daju poseban primjer:

U periodu kada imamo mnogo podataka o ženama i radnoj snazi, znamo da porast broja zaposlenih žena ima pozitivan uticaj kako na ekonomiju, a tako i na ukupnu dobrobit njih samih.

Vijesti postaju sve bolje, posebno za mnoge žene koje se bore sa idejom da balansiranje karijere i porodice može imati negativan uticaj na razvoj njihove djece.

NOVI PODACI OHRABRUJU I POKAZUJU DA BI DjECA ČIJA SU OBA RODITELJA ZAPOSLENA ZAISTA MOGLA DA ODRASTU BOLJE PRIPREMLJENA ZA RADNO OKRUŽENJE OD SVOJIH DRUGARA.

Zaposlene mame daju poseban primjer djeci

Rezultati nedavne studije koju je sprovelaHarvard poslovna škola ukazuju da kćerke koje odrastaju uz zaposlene majke zarađuju čak 23 odsto više tokom svog života nego kćerke čije mame ostaju kod kuće.

To je samo jedan podatak koji ukazuje na sve veći broj dokaza koji upućuju na to da, umjesto suočavanja sa preprekama, djecu zaposlenih roditelja inspirišu njihove majke koje rade. U svijetu mnoge kompanije imaju na raspolaganju resurse kako bi ohrabrile žene i njihove porodice da napreduju.

Godine 1950. samo trećina žena je radila, ali danas se taj broj udvostručio i dostigao skoro 60 odsto. I dok djeca prve generacije zaposlenih žena razmišljaju o sopstvenim karijerama, oni i dokazuju da odrastanje s majkom koja radi izvan kuće predstavlja više razloga za nego protiv takve odluke.

Na primjer, kćerke koje su odrasle sa zaposlenom majkom imaju veće plate na svojim radnim mjestima i dobijaju pozicije višeg nivoa;
Od toga 33 odsto njih ima poslove rukovođenja ili nadzora, u poređenju sa 25 odsto kćerki čije mame nisu radile izvan kuće.

Zaposlene mame su i uzori za svoje sinove, pomažući im da razvijaju više empatije.

Kada dječaci čije su mame zaposlene počinju da rade, oni u većoj mjeri podržavaju žene u firmi, više prihvataju rodnu ravnopravnost i više su osjetljivi na stvaranje kućnog okruženja koje ohrabruje kćerke da se ističu.

DjECA ZAPOSLENIH MAJKI IMAJU TENDENCIJU DA RANIJE RAZVIJAJU DRUŠTVENE, GOVORNE I VjEŠTINE FINE MOTORIKE, JER SU KAO MALI NAJČEŠĆE SOCIJALIZOVANI U VRTIĆU U RANOM UZRASTU.

Ohrabrivanje roditelja da rade je dobro za porodice kao i za kompanijea najuspješnije kompanije prepoznaju da se uspjeh ne mjeri samo prihodima. Podržavajući zaposlene roditelje, preduzeća mogu da igraju ulogu u njegovanju sutrašnjih lidera.

Neki od najuspješnijih programa podrške za majke koje se vraćaju na posao su fokusirani na olakšavanje povratka u firmu. Na primjer, program ReMontri kompanije JPMorgan Chase nudi 14-nedeljno ponovno uvođenje u korporativni život zaposlenima koji su neko vrijeme bili odvojeni od posla. Osim tranzicije i podrške za povratak, istraživanja sugerišu da je mentorstvo takođe ključno da pomogne novim majkama i tatama da napreduju. Na primer, Roditelji u JPMC – resursni program za zaposlene roditelje u JPMorgan Chase, spaja nove roditelje koji se vraćaju na posao s drugim roditeljima u kompaniji koji mogu da im služe kao mentori.

Generacija koja trenutno ulazi na tržište rada je ona koju su, dijelom, odgajile zaposlene žene. I njihovi dugoročni uspjesi trebalo bi da pomognu ženama da se osjećaju manje konfliktno kada se vrate na posao nakon što dobiju djecu. Na kraju krajeva, odluka je lična; ali oni koji se odluče da rade će biti ohrabreni sve većim brojem programa podrške roditeljima i resursima koje nude poslodavci – što predstavlja ohrabrujući pomak u tome kako kompanije doživljavaju i angažuju zaposlene roditelje.

Sve ovo upućuje na zaključak da je pomaganje roditelju da daje maksimum svom poslu i svojoj djeci dragocjeno i za poslodavce i za porodice.

Izvor: thelily.com
Prevod: MamaKlik