Svjetski dan krvi iz pupčanika

Svjetski dan krvi iz pupčane vrpce – World cord blood day – biće obilježen u srijedu 15. novembra, a proslava ovog dana nastala je iz potrebe da se proširi znanje u vezi sa mogućnostima upotrebe matičnih ćelija iz krvi pupčanika.

Godinu 1988. obilježio je jedan važan događaj – prva transplantacija matičnih ćelija iz krvi pupčanika. Nju je izvršio tim ljekara ne čelu sa dr Eliane Gluckman iz Francuske, a pacijent je bio šestogodišnji dječak Matthew Farrow, koji je imao dijagnozu Fankonijeve anemije. Ovaj je događaj zauvijek promijenio način na koji gledamo ljudsko tijelo i proces rađanja.

Do danas je izvršeno preko 35.000 transplantacija matičnim ćelijama
širom svijeta. Matične ćelije se danas koriste za liječenje preko 80
različitih bolesti koje mogu ugrožavati život, kao što su leukemija, limfom i
anemija srpastih ćelija.

Ćelije iz pupčanika se, takođe, pokazuju kao veoma korisne za nova istraživanja regenerativne medicine kako bi se potencijalno liječile povrede kičmene moždine, cerebralne paralize, autizma, dijabetesa tipa 1, parkinsonove bolesti i mnogih drugih oboljenja. Njihovo korištenje više nije naučna fantastika ili samo “nada”.

Nažalost, većina populacije nije svjesna potrebe za čuvanjem ovog
dragocjenog prirodnog resursa. Kod većine porođaja (preko 98 odsto u
nekim zemljama), krv iz pupčanika se baca kao medicinski otpad.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana krvi iz pupčanika biće fokusirano na globalno širenje svijesti o trenutnim mogućnostima upotrebe matičnih ćelija u terapijama. 

Međunarodnu konferenciju i razgovor sa ekspertima na ovu temu možete pratiti uživo, virtuelnim putem, a potpuno je besplatna i dostupna svim internet korisnicima u BiH.

Photo: swissstembank.rs

Neke od tema predvanja su:

  • Fokus na dijabetesu“Autologna primjena matičnih ćelija iz pupčanika za liječenje diabetes tipa 1”, Dr Maria Craig, pedijatar endokrinolog dječije bolnice u Sidneju
  • Fokus na povredama kičmene moždine“Potencijali upotrebe matičnih ćelija iz pupčanika za tretiranje povreda kičmene moždine”, Dr Wise Young, profesor i osnivački direktor V.M Kek Centra za Kolaborativnu neuronauku, dobitnik više prestižnih svjetskih priznanja.
  • Fokus na autizmu: “Korišćenje matičnih ćelija za liječenje autizma i cerebralne paralize”, Dr. Joanne Kurtzberg

Jedan od organizatora ove konferencije je i organizacija FACT, koja daje najveće akreditacije bankama matičnih ćelija – FACT NetCord standarde.

Više o konferenciji, učesnicima, kao i načinu učestvovanja možete nači na linku: worldcordbloodday.org