Menstruacija

Šta je menstruacija?

Menstruacija je mjesečno krvarenje do kojeg dolazi pod uticajem žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, pri čemu se sluznica maternice koja je bogata krvnim sudovima svaki mjesec priprema za prijem oplođene jajne ćelije i ako se to dogodi dolazi do trudnoće, u suprotnom sluznica “odumire” i izbacuje se krvarenjem. Menstruacija se obično dešava svakih 28 do 29 dana, s tim da taj razmak može biti različit i kretati se od 21 do 35 dana. Samo krvarenje može trajati između tri i sedam dana. U prosjeku se tokom svakog ciklusa krvarenjem izgubi između 50 i 100g krvi.

Šta je menstrualni ciklus?

Menstrualni ciklus je razmak između dvije menstruacije. Kao početak menstrualnog ciklusa računa se prvi dan krvarenja, a kraj menstrualnog ciklusa je dan prije početka sljedećeg krvarenja.

PRVI DAN MENSTRUACIJE SE RAČUNA KAO PRVI DAN CIKLUSA.

Menstrualni ciklus je jako bitan za ženu. Priroda je osmislila ovaj ciklus kao proces koji omogućava ženama ostvarenje trudnoće. On je prvenstveno važan za ciklične funkcije hormona koji svakodnevno utiču na sve metaboličke procese organizma .
Takođe se kod žena javljaju i subjektivne promjene koje se nazivaju PMS ili predmesntrualni sindrom. Kod svake žene su simptomi drugačiji ali ovo su najčešći simptomi: napetost, razdražljivost, umor, promjene apetita, poremećaj koordinacije pokreta. Najčešće se javljaju u kasnijoj menstrualnoj fazi. Oko 90 % žena povremeno je imalo neki od ovih simptoma u sklopu PMS. Smatra se da je uzrok ovog sindroma neusaglašenost u lučenju estrogena i progesterona.
Završetak menstrualnog ciklusa (menopauza) se odigrava u periodu od 45-55 godina. Prestanak menstrualnog krvarenja posljedica je nedostatka estrogena što je rezultat gubitka kompetentnih folikula u ovarijumu.

Bolne menstruacije

Kod mladih djevojaka često dolazi do pojave bolnih menstruacija koje se kasnije manifestuju sve češćim bolovima prilikom krvarenja. Bolne menstruacije se nazivaju dismenoreja. Razlog tome su ovulatorni ciklusi u kojima dolazi do sazrijevanja jajnih ćelija (treba naglasiti da ne dolazi u svim ciklusima do sazrijevanja jajnih ćelija). Bolovi tokom menstruacije su uglavnom prisutni do porođaja i dokazano je da su nasljednog karaktera.
Ukoliko su bolovi izrazito jaki treba obaviti ultrazvučni pregled i isključiti neke patološke promjene.