BOLJA ZAŠTITA ŽRTAVA: Stupio na snagu novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Stupio na snagu novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja 2020, a osim nasilnika od sada će sa sankcijama, ne postupe li adekvatno u slučajevima porodičnog nasilja, biti suočeni zdravstveni i prosvjetni radnici, policajci, ali i građani koji ne prijave nasilje u porodici…

Nasilje u porodici u Srpskoj od ovog mjeseca više neće biti tretirano kao prekršaj već kao krivično djelo. Naime, stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u RS, a osim nasilnika od sada će sa sankcijama, ne postupe li adekvatno u slučajevima porodičnog nasilja, biti suočeni zdravstveni i prosvjetni radnici, policajci, ali i građani koji ne prijave nasilje u porodici, piše Srpskainfo.

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja, a među onima koji su najviše zaslužni za njegovo donošenje je i poslanica u Narodnoj skupštini RS i profesorka na Pravnom fakultetu u Banjaluci Ivanka Marković, koja već više od 20 godina radi na suzbijanju nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Markovićeva za Srpskainfo pojašnjava da se najznačajnija novina koju donosi ovaj Zakon odnosi na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više neće biti prekršaj već samo krivično djelo.

– U  cilju realizacije adekvatne zaštite žrtava nasilja predviđena su nova rješenja kao što je npr. obaveza subjekata zaštite da u prvom kontaktu obavijeste žrtvu, na njoj razumljiv način, o svim pravima koja ima i o ustanovama, organima, pravnim licima i organizacijama koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu- pojašnjava Markovićeva.

Ona ističe da je time omogućeno da se žrtva nasilja pravovremeno upozna sa svojim pravima i institucijama koje su dužne da ima pruže pomoć.

Uvedena je obaveza za policijske službenike da po svakoj prijavi nasilja u porodici procijeni rizik na osnovu utvrđenih kriterija kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja ili nekog drugog težeg krivičnog djela.

Sankcije za neodgovorne policajce

– Daje se mogućnost i centrima za socijalni rad da podnose prijedlog za izricanje hitne mjere zaštite, a predviđeno je da žrtva ima pravo da prije ili u toku postupka izabere osobu od povjerenja koja će biti prisutna tokom jednog ili više postupaka ili radnji u vezi zaštite od nasilja u porodici- kaže Markovićeva.

Prema njenim riječima, zbog velikog broja slučajeva u kojima policijski službenici nisu postupali u skladu sa svojim obavezama, zakonom je posebno naglašeno da će policijski službenik koji ne postupi u skladu sa obavezama iz ovog zakona po prijavi nasilja u porodici, snositi odgovornost u skladu sa zakonom.

– Vlada Republike Srpske je prihvatila moj amandman na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim je predviđeno da su policijski službenici dužni da, ukoliko je prijavljeno nasilje, odnosno prijetnja nasiljem u porodici, u saradnji sa drugim  nadležnim organima, odmah preduzmu potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom, čijim vršenjem se sprečava, odnosno zaustavlja nasilje koje za posljedicu može imati nanošenje teških tjelesnih povreda ili ubistvo – ističe Markovićeva.

Pored ovog, kako dodaje ona, izvršene su izmjene i nekih drugih zakona, kao što je to npr. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, a sve to ukazuje na činjenicu da je u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, neophodan multisektorski pristup i angažman svih društvenih faktora.

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u RS predviđa sankcije za neodgovorne policajce, ali i za zdravstvene, socijalne i prosvjetne radnike, te građane i članove porodice koji ne prijave nasilje…

Kako je Srpskainfo ranije pisala, novim Zakonom je definisano da su članovi porodice, subjekti zaštite te zaposleni u obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, kao i svaki građanin, dužni policiji prijaviti odmah nakon saznanja da je počinjeno nasilje u porodici.

Kazne

– Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM biće kažnjen za prekršaj zaposleni u obrazovnoj, socijalnoj i zdravstvenoj ustanovi koji ne prijavi nasilje u porodici. Kaznom od 300 do 900 KM biće kažnjen član porodice ili porodične zajednice koji ne prijavi nasilje u porodici izvršeno prema djetetu, osim u slučaju kada je i sam žrtva nasilja u porodici. Policajac koji ne postupi u skladu s obavezama iz ovog zakona po prijavi nasilja u porodici biće kažnjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast policije i unutrašnjih poslova- navodi se u Zakonu.

Markovićeva ističe da je ovo veliki uspjeh velikog broja osoba koje su se godinama zalagale kako bi se žrtvama nasilja omogućila bolja zaštita.

Kompletan tekst pročitajte na ovom LINKU.

Preuzeto sa Srpskainfo.com
Autor: Snježana Karić
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Porodično nasilje nad ženama je ozbiljan problem cjelokupnog društva

Prof. dr Ivanka Marković: U borbi protiv pedofilije bitan je Zakon ali i edukacija djece!

Mislila sam, promijeniće se. Kad dođu djeca, kad se preselimo, kad se zaposli…