Nasilje nad ženama nije privatna stvar nego problem cijelog društva

U sklopu globalne akcije “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju u našoj zemlji u osam gradova UN Women BiH realizuje pod sloganom “Isključimo nasilje zajedno nad ženama i djevojčicama”, narandžasti autobus iz Bihaća juče je stigao u Banjaluku.

U njemu, tokom besplatne vožnje (još danas), građani i građanke imaju priliku u direktnom razgovoru sa predstavnicima MUP-a RS, Centra za socijalni rad, zdravstvenim radnicima, pravnicima i predstavnicima nevladinog sektora, saznati više o načinima sprečavanja i zaštite od različih vrsta nasilja.

“Ovom globalnom kampanjom se pozivamo svi na zajedničku akciju. Odrasli muškarci, mladići i dječaci, svi oni trebaju da budu u potpunosti posvećeni zagovaranju nulte tolerancije nasilja nad ženama i djevojkama”, poručio je David Saunders, predstavnik UN Women BiH i podsjetio na podatke koji ukazuju kako je nasilje nad ženama ozbiljan problem našeg društva.

David Saunders, UN WOMEN

“Pola žena koje uđu u ovaj autobus su u nekom periodu života doživjele neku vrstu nasilja, a veliki dio muškaraca i dječaka koji uđu u autobus bili su nasilni nad svojim ženama, majkama, djevojkama ili kćerkama”, rekao je Saunders.

U protekloj godini na SOS telefon za RS, na broj 1264 prijavljena su 1224 slučaja nasilja u porodici i nasilja nad ženama, ali ta brojka je daleko veća, istakla je Lana Jajčević iz organizacije Udružene žene iz Banjaluke.

“Nažalost, postoji još ona siva brojka koja kaže da na jedan SOS poziv dolaze još tri neprijavljena poziva nasilja”, upozorila je ona.

Lana Jajčević, Udružene žene Banjaluka

Dragan Banjac, načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport kazao je kako se njihove kolege iz Doma zdravlja, ali i nastavnici u školama svakodnevno suočavaju sa pričama djece koja se sa ovim problemom susreću u domovima.

“Ovo je jedan od najgorih oblika nasilja, a i zdravstvo i škola, kao i druge obrazovne institucije imaju važnu ulogu u prevenciji nasilja”, kazao je on.

Željka Mileusnić iz MUP-a RS navela je kako ovaj organ svakodnevno radi na represiji nasilja u porodici u okviru multisektorskog pristupa, ali da je ženama potrebna posebna podrška da se nasilje prijavi.

Željka Mileusnić, MUP RS

“Nasilje trebaju prijaviti ne samo žene koje trpe nasilje, nego i ostali građani koji trebaju iz dana u dan razvijati svijest kako je možda ovaj problem i opasniji od ostalih krivičnih djela”, upozorila je Mileusnić.

U Narodnoj Skupštini RS Zakon o zaštiti od nasilja u porodici usvojen je 2005. godine i od tada nasilje se registruje, dok ranije nije bilo podataka koliko je ono prisutno.

“Mi smo ti koji će dalje kroz institucije i Vladu RS podržavati sve ono što je dobro, a to je da bude što manje nasilja. Znamo da nulta tolerancija gotovo nigdje u svijetu nije prisutna ali borit ćemo se da dođemo do nje”, poručila je Nada Tešanović, predsjedavajuća Vijeća naroda RS.

Nakon Banjaluke, narandžasti UN Women autobus nastavlja putovanje kroz BiH. U Brčkom je 1. i 2. decembra, u Bijeljini, 3. i 4. decembra, u Istočnom Sarajevu 5. i 6. decembra, u Mostaru 7. i 8. decembra i u  Sarajevu 9. i 10. decembra.

Podsjećamo, BiH, kao potpisnica Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća/Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodica, obavezala se na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinilaca nasilja.

Tekst & photo: ljepotaizdravlje.ba