Kako zajedničke finansije utiču na odnos između partnera?

Kako sazrijevamo, sve više razmišljamo o stvarima koje su nam bitne u partnerskom odnosu. Koje su to osobine kod postojećeg ili nekog budućeg partnera koje nam znače? Kakav odnos želimo? Da li smatrate da se ljubav dokazuje poklonima i malim znacima pažnje ili to nije presudno? Da li razmišljate o finansijama?

Brojna istraživanja su se bavila proučavanjem toga kako zajedničke finansije utiču na odnos među partnerima i sve su došle do sličnog zaključka.

NIŠTA VIŠE NIJE TOLIKO SNAŽAN DOKAZ OZBILJNOSTI I POSVEĆENOSTI KAO ZAJEDNIČKI RAČUN U BANCI.

Tako je pokazala i studija u kojoj je učestvovalo 900 mladih muškaraca i žena koji žive sa partnerima. Istraživanje su sproveli psiholozi sa Univerziteta u Ajovi koji su zaključili da ključ uspješne veze leži u tome da parovi zajednički upravljaju novcem.

Istraživači su ispitanicima postavljali pitanja poput: “Koliko ima izgleda da vaša veza bude dugovječna?” ili “Koliko ste posvećeni u odnosu?” Rezultati su pokazali da zajednički bankovni račun čuva odnos parova koji žive zajedno, ali nisu vjenčani niti vjereni. Oni tada imaju jaču, stabilniju vezu i više su posvećeni jedno drugom.

Studija je takođe pokazala da su parovi koji žive zajedno, imaju zajednički račun i nemaju planova da se vjenčaju, jednako srećni kao i oni koji žive zajedno i planiraju vjenčanje.

S druge strane, ako imaju razdvojene račune sve se mijenja.

Kada parovi troše novac sa iste kartice, ne samo da unapređuju svoju imovinu zajednički i donose zajedničke odluke, već stvaraju ekonomsku zajednicu sa identitetom “mi”.

Ovakva vrsta odnosa je još značajnija za parove koji žive zajedno, bez obzira na to da li su u braku ili ne. Odluke u zajednici bi trebalo da budu zajednički donijete, a s obzirom na to da većina odluka zahteva određena finansijska sredstva – zajednički budžet time još više dobija na značaju.

Može se desiti da vi ili partner ostanete bez posla i primanja, majkama često kasne plate zbog korišćenja trudničkog ili porodiljskog odsustva, pa je od velike važnosti da sva primanja u kući budu zajednička, bez obzira na to ko ih je zaradio.

Takođe, u današnje vrijeme, kada većina parova nema previše, kada su poslovi i primanja često neizvijesni i kada moramo da vodimo računa o onome čime raspolažemo, sve više dolazi do izražaja finansijsko planiranje i eventualna štednja u periodima kako imamo više nego što nam u tom trenutku treba. Određena suma novca na zajedničkom računu pruža i određenu sigurnost, pa će i zajednički donijete odluke biti lakše sprovedene u delo.