Centar za socijalni rad: Program savjetovanja roditelja i djece

Kako bi se što bolje nosili sa problemima svakodnevnog života, banjalučki Centar za socijalni rad pruža individualno savjetovanje djece i roditelja svakog radnog dana, a jednom mjesečno organizuje i grupna savjetovanja.

Koordinatorka ovog programa, Olivera Mastikosa, rekla je da savjetovanjem namjeravaju da pomognu djeci da se što uspješnije i samostalnije suočavaju sa životnim teškoćama.

“Djeca obično kasnije ulaze u period seksualnog razvoja i želimo da im pružimo podršku u rizičnom uzrasnom periodu puberteta. Želimo da pomognemo u prevenciji seksualno rizičnog ponašanja, maloljetničke trudnoće, maloljetničkih brakova i problema u mentalnom zdravlju”, rekla je Mastikosa.

Dodala je da je savjetovanje roditelja usmjereno ka osnaživanju brige o djeci, te da grupni sastanci roditelja mogu da pruže veoma korisnu razmjenu iskustava i međusobnu podršku. Program savjetovanja Centar realizuje uz podršku UNICEF-a, piše Glas Srpske.