Grad Banjaluka raspisao javni konkurs za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

Grad Banjaluka je raspisao javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije-vantjelesne oplodnje. 

Konkurs je otvoren od 01.06.2017. god i zahtjevi se mogu predati do 30.06.2017.godine.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći može se ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

  • da žena nije starija od 42 godine;
  • da ima prebivalište na području grada Banjaluke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs;
  • da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na dvije procedure asistirane reprodukcije na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a da su iste neuspjele.

Lica koja su jednom iz budžeta Grada ostvarila finansijsku podršku za ove namjene ili su u međuvremenu eventualno ostvarila potomstvo, nemaju pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, saopšteno je iz Grada.

Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, sa potrebnom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično – na protokol Gradske uprave u kancelariju broj 16 (šalter 1 ili 2) ili putem pošte, na adresu Grad Banjaluka-Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg Srpskih vladara br.1,78 000 Banja Luka.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport na telefon broj 051/244-444 lokal 710 i 712, ili direktno u kancelariji broj 23, u prizemlju zgrade.

Više o javnom konkursu možete pogledati ovdje.