Bio-Oil

Raspad porodice najbolniji djeci školskog uzrasta

Mala djeca i tinejdžeri mogu lakše prebroditi razvod roditelja, ali osnovcima treba posebna njega u vrijeme kada se porodica raspada. Razvod nakon dolaska djece na svijet nije dio ničijeg životnog plana. Ipak, ponekad su bračni...

Psiholog Mihail Labkovski: Savjeti za zdravu ljubav

Mihail Labkovski, ruski psiholog i praktičar sa 30 godina iskustva kojeg zovu i "guru za međuljudske odnose", poznat je po svojim oštrim, ali smislenim stavovima, a ovoga puta prenosimo njegove savjete o ljubavi i...

Očevi zbog rada u inostranstvu postaju stranci svojoj djeci

Očevi koji su zbog posla u stranoj zemlji uglavnom odsutni od kuće i porodice, postali su stranci sopstvenoj djeci, koja ih gledaju samo kao goste. Sve je više banjalučkih porodica, čiji domaćin platu zarađuje u...

Tražeći ljubav

"Tip ljudskog bića koje nam se dopada, otkriva konture našeg srca."  (Ortega i Gaset) Često se pitamo na osnovu čega mi to od nekoliko stotina ili hiljada ljudi koje upoznamo izaberemo tokom života svega par...

10 stvari koje svi treba da imamo u braku

Kada pronađemo osobu koja gleda u istom pravcu kao i mi, koja nas voli i podržava, možemo da doživimo divnu životnu avanturu. Važno je, međutim, da nas je dvoje u odnosu i da svako...

Pet grešaka koje žene prave kada biraju muškarca za brak

Za dobar brak potrebno je više od ljubavi. Ovu činjenicu mnoge žene nemaju na umu kada biraju partnera, pa se nerijetko desi da završe sa prvim koji im se pojavi u životu nakon dugo...

Snaha i zet kao nova djeca

Kao jedan od najčešćih razloga za razvod braka u našoj zemlji navodi se "miješanje roditelja" druge strane. Ovu pojavu porodični terapeuti nazivaju "problem sa granicama" i smatraju je posljedicom što roditelji ne gledaju na...

4 važna pitanja o seksu poslije porođaja

Seks poslije trudnoće je veoma osjetljiva tema. Šta preporučuju ljekari? Porođaj je prilično iscrpljujuće iskustvo za tijelo, pa je potrebno određeno vrijeme da se žena oporavi i da se u njoj opet probudi seksualnost. Pored...

Meša Selimović: Ova žena, cio moj svijet

Malo ko je umio riječima tako vjerodostojno i tako inspirativno da oslika ljubav između muškarca i žene kao Meša Selimović. Odlomak iz romana "Tvrđava" je vjerovatno jedan od najpoznatijih u istoriji naše književnosti, kada...

Dr Zoran Milivojević: Sindrom otuđenog djeteta

Ži­vi­mo u vre­me­nu ka­da se sva­ki tre­ći brak ras­pad­ne. Mno­gi od ovih raz­vo­da su "kom­pli­ko­va­ni raz­vo­di”, u ko­ji­ma je prisutan "kon­flikt vi­so­kog in­ten­zi­te­ta” iz­me­đu biv­ših supružni­ka. To če­sto zna­či da se iz­me­đu biv­ših su­pru­žni­ka...