KREATIVNOST KOD DJECE: Kako podstaći vještine koje su garant uspjeha kod djeteta!

KREATIVNOST KOD DJECE: Kako podstaći vještine koje su garant uspjeha kod djeteta!

Kreativnost kod djece nije isključivo u vezi sa talentima. Kreativne vještine su važne za akademski uspjeh djeteta, ali mogu da “zakržljaju” ako djeca nemaju prostora za maštovito ponašanje i oslobađanje svoje stvaralačke energije.

Kada razmatramo bitne vještine koje djeca prvo treba da usvoje kako bi kasnije u životu postigla uspjeh u svom akademskom obrazovanju, uglavnom mislimo na osnovna postignuća: razvoj govora, čitanje, pisanje, brojanje i slično. Mnogi roditelji vjeruju da je kreativnost intrinzična sposobnost pojedinih ljudi s neobičnim talentima. Ipak, to nije tačno – kreativnost kod djece nema nikakve veze s umjetničkom ili muzičkom darovitošću. To je način razmišljanja i izražavanja sebe.

Riječ je o otkrivanju i smišljanju novih stvari, koje nas motiviše da budemo još maštovitiji i inventivniji.

Sva djeca mogu biti istinski kreativna kroz slobodu da se posvete različitim aktivnostima. Ono što je važno u bilo kom kreativnom činu jeste proces samoizražavanja.

Djeca su urođeni inovatori sa živahnom maštom i jedinstvenim načinom samoekspresije. Od najranije dobi usmjeravaju svoje kapacitete na izazove iz okoline, postavljaju pitanja i otkrivaju. U potrazi za novim, drže svoje umove i srca otvorenim, eksperimentišu sa idejama i grade logičke veze.

Djeca imaju sposobnost da stvari vide iz nove perspektive, da se uhvate za problem za koji niko od odraslih ne može ni misliti da postoji, i da dolaze do neobičnih, ali djelotvornih odluka za njegovo rješavanje.

Svako dijete je rođeno kreativno i maštovito, ali ta sposobnost može da “zakržlja” ako djeca nemaju prostora za maštovito ponašanje i oslobađanje svoje kreativne energije.

KREATIVNOST KOD DJECE: Kako podstaći vještine koje su garant uspjeha kod djeteta!

Treba im obezbijediti prostor, vrijeme i materijale koji omogućavaju kreativnu igru. Kreativne aktivnosti za djecu su beskrajne. Što su šira i raznovrsnija iskustva djece u ranom dobu, to je širi raspon kreativnih izraza koje će da steknu i da primjene u daljem životu.

Kreativnost kod djece: Važnost kreativnosti i kreativnih radionica za razvoj djeteta

Podsticanje kreativnosti kod djece ključni je faktor u njihovom intelektualnom, fizičkom i emocionalnom razvoju. Sve što djeca doživljavaju i istražuju o sebi i svijetu oko sebe, utiče na formiranje njihove ličnosti i unapređenje potencijala.

Mogućnost da se kreativno izraze doprinosi stvaranju novih osjećanja i iskustava kod djece, što se pozitivno odražava i na njihovo emocionalno zdravlje. Kreativna iskustva mogu pomoći djeci i u tome da se suoče sa svojim osjećajima. Ona podstiču njihov mentalni rast i razvoj, kroz stvaranje novih ideja, novih načina razmišljanja i rješavanja problema. Samim tim, mališani razvijaju i logičko i kritičko mišljenje, te stiču samostalnost, bez kojih nema ni samopouzdanja.

Način na koji se pristupi djeci tokom prvih godina života može značajno unaprijediti razvoj njihove kreativnosti, a roditelji, vaspitači/ce i učitelji/ce mogu lakše da razumiju kako dijete razmišlja ili kako se osjeća.

Kreativne aktivnosti podržavaju dječju jedinstvenost i različitost, što je odlična prilika za personalizaciju učenja, razumijevanje djetetovih potencijala i njihov maksimalan razvoj.

Kreativno razmišljanje kod djece: Ne blokirajte kreativnost radeći ovo!

Šta se sve razvija kroz kreativne aktivnosti i radionice:

  • Fizički razvoj djeteta

Različite umjetničke i kreativne aktivnosti kod djece razvijaju fine motoričke vještine, kontrolu i koordinaciju pokreta. Kada djeca koriste različite alatke, poput makazica i bojica, ili se igraju sa plastelinom i slagalicama, i konstruišu različite oblike, nesvjesno su uključeni u fizičku interakciju sa svijetom.

Oni koriste svoja čula kako bi saznali što više o svome okruženju, povezuju kreativnu aktivnost sa stvarima koje već znaju, te kombinuju stvarnost i maštu.

Kao što je rečeno, razvija se fina motorika koja je osnova za razvoj grafomotorike, a grafomotorika je uslov za razvoj vještine pisanja.

  • Emocionalni razvoj djece

Mlađa djeca putem kreativnih aktivnosti mogu da izraze svoje misli i osjećanja koja još uvijek nisu u mogućnosti da verbalizuju. Na taj način, kreativna igra može pomoći djeci da oslobode svoja osjećanja, prenoseći ih na ono što rade. Ovakav vid stvaralaštva takođe omogućava djeci da se osjećaju ponosnim na svoja postignuća. Povrh toga, djeca stiču samopouzdanje u vlastite sposobnosti i podižu samopoštovanje.

  • Intelektualni razvoj mališana

Na osnovnom nivou, djeca putem kreativnih aktivnosti razvijaju koncentraciju i sposobnosti za mjerenje i sortiranje stvari. Da bi shvatili svijet oko sebe, djeca postavljaju pitanja i bave se aktivnostima koja podstiču razumijevanje nekih osnovnih pojmova. Kako djeca rastu, tako se uče kritičkom razmišljanju i rješavanju problema.

U tom smislu, brižljivo osmišljene kreativne radionice omogućavaju predškolcima i vrtićkoj djeci da razmatraju alternative, analiziraju ih i odlučuju se kako ih primijeniti u odgovarajućem kontekstu.

  • Društvenost i socijalni razvoj

Kada borave u kreativnom okruženju, djeca se uče da dijele i međusobno komuniciraju. To su osnovni aspekti socijalnog učenja. Pored toga, pjevanje, plesanje i dramske aktivnosti podrazumijevaju razvoj neophodnih društvenih vještina, poput komunikacije, saosjećanja i poštovanja.

Na koje sve načine možete podstaći kreativnosti kod djece

KREATIVNOST KOD DJECE: Kako podstaći vještine koje su garant uspjeha kod djeteta!

  • Likovna umjetnost i kreativnost kod djece

Mlađa djeca uživaju u eksperimentisanju sa bojama, tijestom, glinom, ljepilom, papirom za crtanje, kolaž papirom i makazicama. Takvo umjetničko izražavanje poput crtanja, slikanja i oblikovanja usko je povezano sa vizualnom percepcijom i kognitivnim razvojem djece.

Kroz kreativne radionice djeca se umjetnički razvijaju, unapređujući svoje vještine od kombinovanja jednostavnih oblika do svjesnog crtanja ili modeliranja konkretnih figura.

Djeca mogu eksperimentisati s igrom, ali da ne proizvode – po našem, odraslom mišljenju – ništa posebno. Ipak, najvažnije je da dijete zna da je ono što je napravilo zaista sjajno – čak i ako je to samo crta na papiru. Ne postoji loš rezultat u dječjem kreativnom radu.

Mališani istražuju svijet na jedinstven način – sve što su stvorili može da se nazove umjetničkim djelom i apsolutno je važan činilac u njihovom razvoju.

  • Muzika djecu uči samokontroli, koncentraciji i kanalisanju emocija

Muzika je neophodan dio kreativnog nastavnog plana i programa za predškolski uzrast. Ljubav prema muzici je duboko ukorijenjena u dječjoj ličnosti. Mališani uživaju u pjevanju i slušanju pjesmica i melodijskih linija sa ponavljanjima i izraženim ritmom.

Pjevanje pomaže djeci da osjete i shvate razliku između sporog i brzog, glasnog i tihog, snažnog i mekog zvuka.

Putem kreativnih muzičkih radionica upoznaju se sa instrumentima, te uče kako se zvuk proizvodi i kako se mijenja. Kroz muzičke kreativne aktivnosti, djeca se uče samokontroli i koncentraciji te stvaraju osjećaj timskog rada. Takođe, muzika im pomaže da kanališu svoja osjećanja.

• Ples kod djeteta poboljšava motoriku, razvija maštu i oslobađa emocije

Djeca su uvijek u pokretu, a plesne aktivnosti dobar su način da pretoče svoju energiju u nešto kreativno i ritmično. Plesn pomaže djeci da poboljšaju motoriku i ravnotežu, da razvijaju maštu i izraze emocije, te da se socijalizuju.

KREATIVNOST KOD DJECE: Kako podstaći vještine koje su garant uspjeha kod djeteta!

  • Gluma je odlična za eksperimentisanje sa idejama i osjećanjima

Djeca uživaju u dramskim aktivnostima kao obliku samorazumijevanja, naročito u periodu kada su predškolci i na početku osnovne škole. U ovom razvojnom stadijumu djeca imaju solidne maštovite kapacitete i spremni su da učestvuju u malim dramskim predstavama.

I kao aktivni učesnici u predstavi i kao gledaoci, djeca razvijaju svoju maštu i osmišljavaju nove svijetove.

Predškolska djeca obično koriste pjesme i priče kao kamen temeljac za glumu. Mališani se takođe mogu angažovati u pričanju i interpretaciji bajki, odnosno mogu da odglume ispričane priče razigranim eksperimentisanjem sa idejama i emocijama.

Budući da su djeca po svojoj prirodi kreativna, treba im obezbijediti fizički prostor i vrijeme za ovakve aktivnosti, razumjeti njihove potrebe za samoekspresijom i afirmativno se ponašati u vezi sa svime što rade. Kreativnost se može podsticati kod kuće, u vrtiću ili u osmišljenim kreativnim radionicama, kroz razne aktivnosti utemeljene na igri koju nadziru i usmjeravaju vaspitači. 

Autorka: Erna Bučinski
Za MamaKlik

Vaspitačica Gordana Botić: Kreativnost je ključ uspjeha u svim domenima života