MATEMATIKA BEZ SUZA – pomozite djetetu da zavoli matematiku!

Evo nekoliko korisnih savjeta kako roditelji mogu pomoći svom školarcu da prevaziđe poteškoće i nauči voljeti matematiku.

Ohrabrite ih!

Nastavnici ponekad zaborave koliko je potrebno hrabriti učenike u njihovim nastojanjima da savladaju teško gradivo. Roditelji ovdje mogu mnogo pomoći i stvoriti okruženje koje će dati dodatnu podršku.

POHVALA ZA SVAKI USPJEŠNO RIJEŠENI MATEMATIČKI ZADATAK ODLIČAN JE TEMELJ.

Pratite domaće zadatke!

Gradivo iz matematike ima specifičan kontinuitet. Za razliku od geografije ili biologije, pređeno gradivo iz matematike ne smije se zaboraviti, već nadograđivati. Pratite domaće zadatke iz ovog predmeta, jer jedan propust u savladavanju zadatka može rezultirati u potpunom nerazumijevanju budućeg gradiva. Ako dijete nema poteškoća, nemojte se miješati, ali ipak potrudite se da znate koje lekcije su aktuelne, te koje su sljedeće. Ako primijetite problem u savladavanju nekog zadatka, pomozite djetetu da ga riješi – nemojte ga vi rješavati za dijete.

Pokažite kako se matematika koristi

Odličan način za savladavanje matematičkog gradiva je učenje kroz stvarne situacije iz života. Koristite primjere iz svakodnevnice dok objašnjavate vašem školarcu neku matematičku radnju. Možete ga zamoliti da izračuna koliko ste platili ulaznicu za kino ili da množenjem izračuna koliko će vas koštati dva ili tri odlaska u kino (na utakmicu…itd).

Matematika u životu

POKUŠAJTE OBJASNITI DJETETU KAKO MU MATEMATIKA POMAŽE U RJEŠAVANJU SVAKODNEVNIH PROBLEMA I U OBIČNIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA.

Na primjer, neka izračuna na koliko komada morate izrezati pizzu kako bi svaki član obitelji dobio dva komada. Kada mu dođu prijatelji recite mu da ćete svakome dati po tri bombone, a dijete neka samo izračuna koliko ukupno bombona ćete izvaditi iz vrećice. Upotreba matematike u svakodnevnom životu prvi je korak u rušenju barijera između vašeg pametnog školarca i matematičkih zavrzlama.

Razgovarajte o matematici

Pokušajte podstaknuti dijete da razgovara o određenom matematičkom zadatku sa kojim ima poteškoće. Pomozite mu tako što ćete struktuirati razgovor i postavljati pitanja koja će, korak po korak, dovesti do rješenja. Razgovor o problemu, pa i matematičkom, izvrstan je put za rješenje.

Money, money, money…

Evo jednog izuzetno korisnog aspekta upotrebe novca – učenje matematičkih operacija. Otiđite zajedno u kupovinu. Izračunajte koliko ste potrošili, uporedite to sa nekim drugim troškom. Razgovarajte o sniženim cijenama i neka dijete pokuša izračunati koja je nova cijena na osnovu procenta sniženja. Neka izračuna i koliko ćete uštediti na taj način. Sjajan način za savladavanje pojma razlomka!

Koliko je sati?

Naučite dijete da čita vrijeme na satu. Koristite digitalne i analogne satove, te razgovarajte o satima, minutama i sekundama.

Matematičke igre

Svaka igra koja uključuje brojeve je korisna, od “Čovječe ne ljuti se” do karti. Tako ćete se zabaviti i u isto vrijeme učiti.

Razgovarajte sa nastavnicima

Ukoliko primjetite bilo kakvu poteškoću u savladavanju gradiva, obratite se nastavnicima. Na taj način i vi i nastavnik možete saznati korisne informacije koje će pomoći djetetu da savlada prepreku. Roditelji ovdje igraju izuzetno značajnu ulogu, stoga, posjetite školu.

Koristite tehnologiju

Evo jedne koristi kompjuterskih igrica. Postoje mnoge igrice koje razvijaju matematičke vještine. Umjesto utrke automobila ili destruktivnih igrica, uputite dijete u svijet zanimljivih edukativnih kompjuterskih programa i igrica koje mu mogu pomoći savladati matematičke dileme.

Ja Vam, za ovaj put, preporučujem odličan youtube kanal profesorice matematike Antonije HorvatekTu ćete naći fantastične videoinstrukcije u kojima su obrađene mnoge cjeline osnovnoškolske matematike: decimalni brojevi, operacije s razlomcima, cijeli brojevi, Pitagorina teorema i dr.

Nadam se da će Vam ovi savjeti biti od koristi, pišite nam i ako jesu i ako nisu, prenesite nam svoja iskustva, preporuke – šta bi voljeli čitati u okviru ove rubrike, konkretne probleme i zadatke sa kojima Vaš školarac muku muči.

Prethodni članak iz ove rubrike, u kojem možete pronaći korisne matematičke tablice, pogledajte OVDJE.


Izvor: roditeljstvo.com, prilagodila – Bojana Mutić, naslovna fotografija: www.pecsma.hu