Šta pokloniti djeci: Poklonite im svoje ISKUSTVO a ne skupocjene igračke!

Šta pokloniti djeci Poklonite im svoje iskustvo a ne igračke mamaklik.jpg

Šta pokloniti djeci, bez obzira na povod? Nauka kaže da im poklonite svoje iskustvo! Uz zajednički provedeno vrijeme, biće srećnija i vještija nego sa skupim igračkama.

Nedavne studije otkrile su da davanje djetetu previše igračaka može rezultirati suprotno od željenog učinka – mališani zbog toga mogu zapravo biti manje srećni. Zar je to zaista tako, i šta pokloniti djeci? Šta fali igračkama?

Istraživačica iz oblasti dječjeg razvoja Clair Lerner, sugeriše da će se djeca koja su obasuta igračkama zapravo manje igrati. Obilje igračaka može preplaviti i omesti dječju pažnju, dovodeći do gubitka koncentracije potrebne za sticanje vještina kroz igru.

Profesor ranog odgoja i obrazovanja na Univerzitetu u Cincinnatiju Michael Malone sproveo je studije koje su pokazale da manja količina kvalitetnijih igračaka dovodi do povećane saradnje među djecom i dijeljenja, kao vrijedne životne vještine. Nadalje, previše igračaka tjera djecu na usamljenu igru, uzrokujući određenu vrstu neproduktivnog preopterećenja šarenilom puke “plastike”, te do slabijeg razvoja socijalnih vještina.

Što možemo naučiti iz ovoga? Nema smisla naglasiti da im ne kupujete sve što se nalazi na njihovoj listi želja. Zajedničko vrijeme djecom daleko je vrjednije.

U studiji Univerziteta u Oxfordu, koja je obuhvatila 3000 mališana od 3 do 5 godina, otkriveno je da je akademski uspjeh djece bio više vezan za kućno okruženje i za roditeljsku uključenost, nego za igračke i elektroniku koju su dobili.

Djeca koja su odrastala uz malo igračaka i bez pametnih uređaja, ali sa roditeljima koji su provodili više vremena s njima, bolje su se ponašala u školi i na mnogim drugim područjima emocionalnog i društvenog razvoja.

Dakle, pažnja roditelja mnogo je važnija od bilo koje razonode koju sa novcem možemo kupiti.

Pored toga, otkriveno je da se zahvalnost i velikodušnost povećavaju kada se umjesto materijalnih stvari djeci poklanjaju naša iskustva.

Profesor psihologije sa sveučilišta Cornel, Thomas Gilovich sproveo je nekoliko višedecenijskih studija i otkrio je da sreća proizlazi iz iskustava, a ne posjedovanja materijalnih vrijednosti.

Sreća koja proizilazi iz iskustava stečenih tokom djetinjstva mnogo je dragocjenija i vrijednija od kratkotrajnog uzbuđenja koje pružaju skupocjene igračke.

Iskustava koja djeca stiču kroz sadržajno vrijeme provedeno sa porodicom, a ne sa igračkama ili YouTubeom, donosi puno veću sreću i radost.

Dragi roditelji, fokusirajte se na stvaranje uspomena! Što kaže stara poslovica, ne poklanjajte im ribu već ih naučite da pecaju.

Drugim riječima, kvalitetna primarna socijalizacija kroz porodično okruženje, sticanje socijalnih, emocionalnih i drugih vještina od najranijeg djetinjstva, stvoriće samostalne, zadovoljne i samopouzdane mlade ljude sa sjećanjem na lijepo djetinjstvo.

Vodite svoje mališane sa sobom kad god to možete, učite ih i podstičite na učenje kako se ophoditi prema drugima, kako se ponašati u određenim situacijama; Čitajte im priče, razgovarajte sa njima o tome; Vodite ih u šumu, na rijeku, neka dođu u dodir sa prirodom, neka uče o fenomenima koji ih okružuju i neka grade svoju ličnost na praktičnim znanjima i kvalitetnom odnosu sa vama, roditeljima.

MANJE IGRAČAKA – VIŠE IGRE!

Šta je djeci NAJPOTREBNIJE što roditelji mogu da im pruže

Kako podići SAMOPOUZDANJE kod djece: 11 efikasnih taktika za samopoštovanje

MamaKlik.com
Photo: Pinterest