Zašto je škola manekenstva korisna za djecu

Većina djevojčica, ali i dječaka, u nekoj fazi svoga odrastanja žele da se okušaju kao manekeni. Roditelji se uglavnom pitaju kakve koristi škole manekenstva donose djeci, jer cijelu stvar gledaju kroz koncept ispravnog držanja i pravilnog hoda. Međutim, ovakve aktivnosti kriju i druge korisne stvari… 

Vizija djelovanja škole manekenstva jeste polaznicima pružiti znanje koje se odnosi na pravilan hod i držanje tijela kao i želja da izrastu u zdrave, emocionalno inteligentne mališane, sa vjerom u sebe. Izdvojili smo 5 osnovnih razloga zašto bi škola manekenstva za djecu mogla da bude zanimljiva i korisna aktivnost: 

1# Pravilno držanje tijela 

Svjedoci smo činjenice da naši mališani sve češće imaju problem sa nepravilnim držanjem i krivljenjem kičmenog stuba. Dijagnoze kao što su skolioza i kifoza se najčešće javljaju u djetinjstvu i to u periodu od polaska u školu do puberteta. Krivci za to su nedovoljna fizička aktivnost, teške školske torbe, sjedenje za računarom i sl.

Kao i kod većine eventualnih zdravstvenih tegoba, i u ovom slučaju najbolja je prevencija koja podrazumijeva pravilan razvoj. U školi manekenstva sa djecom se rade korektivne vježbe za pravilno držanje tijela.

Cilj je mališanima već u ranom uzrastu probuditi svijest o tome koliko je važno da razviju pozitivan odnos prema svom tijelu, te ih naučiti da budu svjesni sebe i svojih sposobnosti. 

2# Emocionalna inteligencija 

Često zanemarena a veoma važna u razvoju djeteta je i emcionalna inteligencija. Jako je bitno da se dijete osjeća prihvaćeno u okruženju u kojem boravi i provodi slobodno vrijeme, kao i da bude slobodno u izražavanju svojih emocija.

Škole manekenstva djeluju kao male škole glume jer se sa djecom radi na razvoju empatije i izražavanju osjećanja, a mališani se usmjeravaju da poštuju i razumijevaju jedni druge.

3# Izgradnja samopouzdanja 

Poznato je koliko je samopuzdanje važan segment u razvoju ličnosti kao i u njenom svakodnevnom bitisanju. Neophodno je, od najranijih uzrasta, poticati mališane da stiču sigurnost i vjeru u sebe.

Bavljenje manekenstvom u velikoj mjeri može uticati na izgradnju samopouzdanja kroz učestvovanje u javnim nastupima i modnim revijama.

Nije jednostavno pojaviti se pred velikim auditorijem i ostati imun na osjećanje koje se izrodi u trenutku kada je sva pažnja prisutnih usmjerena na jednu osobu.

Sticanjem vještina samopouzdanja, vrlo lako je moguće prevazići i ovakve situacije koje svakako u toku daljeg djelovanja u različitim oblastima, mogu takođe biti od velike koristi. 

4# Bonton 

Živimo u vremenu u kojem su stare vrijednosti ostavljene po strani a neprihvatljivo ponašanje vlada na ulici i u međuljudskim odnosima. U školi manekenstva polaznici se uče i pravilima pristojnog ponašanja u određenim prilikama.

5# Kultura odijevanja i izgradnja ličnog stila 

Neminovno je da se u školici koja se neposredno bavi modom pažnja posvećuje i izgradnji kulture oblačenja kao i izgradnji vlastitiog stila. Djeca stiču osnovni uvid o tome kako se obući u određenim prilikama.

Pored toga, uče se i tome kako da ne robuju modnim trendovima i konzumerizmu, već da izgrade autentični stil odijevanja u skladu sa svojim fizičkim predispozicijama i vlastitom ukusu, te da ga iznesu na najbolji mogući način.

***

Preporuke daje škola manekena Energy Models Agency, koja u narednom periodu upisuje nove članove od 4 do 14 godina. Više informacija možete dobiti na ovom LINKU.

Moda za ćalce i njihove malce