Razvoj govora pomoću ilustrovanih kartica za igru

Prve tri godine života djeteta su najbitnije za njegov razvoj. U tom razdoblju dijete napreduje i prolazi kroz određene faze u različitim oblastima psihomotornog razvoja, kao što su motorika, govor i komunikacija, emocije i inteligencija.

Svako dijete napreduje prema svojim sposobnostima, interesovanjima i motivaciji. Dinamika razvoja djeteta, pogotovo kada je u pitanju razvoj motorike i govora, uslovljena je uticajem sredine, tako da je različita za svakog mališana.

Ipak, postoje određene sposobnosti i vještine kojima bi dijete trebalo da ovlada do određenog uzrasta.

Kada je u pitanju razvoj govora, za dijete od 6 mjeseci se očekuje da guče i na taj način da komunicira sa okolinom, dok dijete koje ima 12 meseci bi trebalo da korisiti bar jednu riječ koja ima jasno značenje.

U ovom tekstu možete pronaći i preuzeti kartice pomoću kojih možete uticati na razvoj govora, putem igre prepoznavanja, a na ovaj način možete razvijati i pokazni gest.

Materijal za učenje govora možete odštampati, nakon što ga preuzmete u PDF formatu klikom na -> Pronadji na slici


I prijedlog igre – Pronađi, imenuj i prekrij

Ispod svake slike poredani su različiti predmeti koji se nalaze na njoj. Dijete treba da pokaže prstom predmet koji traži, da ga imenuje, pronađe na slici i prekrije žetonom, kao što je prikazano u galeriji:

II prijedlog igre – Pokaži, imenuj i prekrij

Ova igra je mala varijacija na prethodnu. Dijete treba da pokaže prstom predmet koji traži, da ga imenuje i prekrije žetonom, pronađe na slici i prekrije žetonom iste boje.

Sa karticama možete učiti i grupe predmeta ili životinja. Važno je da je djeci zabavno, jer će lakše da uče kroz igru.

Marija Končar, master defektolog
pitajtedefektologa.wordpress.com