Ako vas dijete NE SLUŠA, možda razlog leži u VAŠEM PONAŠANJU?

Roditelji se često žale da ih dijete ne sluša ni ne misleći da sve polazi upravo od njih samih. Da li ste se zapitali kako dijete shvata vaše poruke i način obraćanja kada od njega nešto tražite da uradi? Upravo je to jedan od glavnih uzroka zbog kojih roditelji postižu sasvim suprotan efekat od željenog.

Evo 10 stvari i situacija u kojima ćete se možda prepoznati i koje svakako treba da promijenite:

1# Dajete djetetu previše mogućnosti izbora

Ako vaše uputstvo djetetu zvuči kao da mu dajete izbor, ono nikako ne može da vas shvati ozbiljno. Nije isto ako dijete čuje jasno “Stavi cipele na mjesto.” ili “Hoćeš da staviš cipele na mjesto?”. Ovo ne znači da treba da se derete na njega ili budete neprijatni. Naučno je dokazano da djeca mnogo bolje reaguju kada im se govori blagim i pozitivnim tonom. Promijenite vaše rečenice, pazite na ton i primijetićete razliku.

2# Niste dovoljno jasni

Neka uputstva djetetu jednostavno nisu jasna i ono vas neće poslušati jer uopšte ni ne razumije šta se od njega traži. Pokušajte da riječima opišete šta biste voljeli, a ne ono što ne biste nikako da vidite. Tako umjesto da djetetu u pozorištu kažete “nemoj se vrtiti na toj stolici” kažite mu jasno “stavi noge mirno na pod i gledaj naprijed”. Cilj je da dijete u svojoj glavi stvori vizuelnu sliku onoga što treba da uradi.

3# Ne gledate dijete u oči kada mu govorite

Koliko god da ste zauzeti, ako ne pogledate dijete u oči kada mu se obraćate, ono vas neće poslušati. I nije da vas ono tada namijerno ignoriše, već jednostavno ne primi “poziv” za aktivno slušanje. Bolji način da djetetu skrenete pažnju jeste da zastanete i ostvarite kontakt pogledom prije nego što mu kažete šta treba da uradi. Bićete iznenađeni kada shvatite koliko je dijete tada pažljivije.

4# Previše pričate

Dijete ne može da obradi informacije koje su sastavljene od previše koraka. Ako odjednom djetetu date previše složen zadatak, ono jednostavno neće moći da ga uradi a vama će izgledati kao da vas ne sluša. Potrudite se da dajete jednu po jednu instrukciju djetetu, da usporite i napravite pauzu nakon svakog zadatka. Nekada je dobro i da pitate dijete da ponovi šta treba da uradi, da zajedno napravite listu i sl. Zapamtite, samo polako i korak po korak.

5# Ne povežete se sa djetetom

Odrasli ljudi mogu jedno drugom brzo da kažu šta treba da se uradi i odmah da pređu na posao, ali dijete ne. Ako želite da vas dijete čuje i poveže se sa vama potrebno je da koristite elemente humora, pričanja priče, pokažete da ga shvatate i razumijete i sl. Tako sljedećeg puta kada se starije dijete požali da mu je mlađe pokvarilo igru, umjesto da mu kažete da je samo krivo što je tu stavilo igračke, pokušajte da mu ispričate priču kako se to i vama dešavalo kada ste bili mali i pitate da li možda zna bolje mjesto gdje mali bata ili seka ne mogu da ga ometaju.

6# Niste dosljedni

Vaše riječi nemaju nikakvog smisla ukoliko se ne slažu sa vašim postupcima. Ako kažete djetetu da se “zubi peru odmah poslije večere” onda budite sigurni da će to da se desi. Kada kažete “ne smiješ da se penješ na stolicu” onda spustite dijete sa stolice svaku put kada se popne i sl. Ni u ovim trenucima ne morate biti preoštri, dovoljno je da budete dosljedni.

7# Vi ne slušate dijete

Roditelj je najvažniji uzor djetetu. Ono vidi sve što vi radite i uči od vas. Ako želite da vas čuje, morate prije svega i vi da saslušate njega kada vam se obraća. I obratite pažnju, kako na verbalne tako i neverbalne pokrete. Na ovaj način ćete znati i kako se osjeća (uzbuđeno, ljuto, nezadovoljno i sl.). I pokažite poštovanje prema djetetu tako što ćete ga ispoštovati i pomoći mu kada traži nešto od vas.

8# Niste iskreni

Ako varate dijete rečenicama tipa “kupićemo to drugi put” ili ga učite da laže govoreći “nemoj da kažeš tati da smo ovo kupili” vi, u stvari, gradite odličnu podlogu za odgajanje djeteta koje će vas ignorisati. Uostalom, da li biste vi slušali osobu bez integriteta koja ne govori uvijek istinu?

9# Ne prihvatate NE kao odgovor

Po tradicionalnom roditeljstvu dijete koje roditelju kaže “ne” je nevaspitano. Ali, ako ovo drugačije sagledate, zar nije u stvari nevaspitano od odraslih da ne prihvate “ne” od djeteta samo zato što je ono dijete? Naravno, u razumnoj mjeri. Ako vi nekada prihvatite da dijete nešto jednostavno neće da uradi i ono će lakše prihvatiti vaše “ne” kada naiđe. Isto tako, naučićete ga da ne govori “da” svakome iz straha ili obaveze.

10# Izdajete previše naređenja

Ako vodite naređivačku politiku najverovatnije ste u konstantnom sukobu sa djetetom. Dovoljno je da promijenite pristup i situacija će biti mnogo bolja. Pružite dovoljno informacija, savjeta i objašnjenja i dijete će vas bolje slušati. Isto tako, važno je da shvatite da je nemoguće i potpuno neprirodno da vas dijete uvijek posluša.

najboljamamanasvetu.com

MANJE IGRAČAKA – VIŠE IGRE!