Kako izgledaju prvi pregledi bebe u porodilištu

Vašu bebu će ljekari prvi put pregledati već po rođenju. Cilj tog pregleda je da se utvrdi vitalnost bebe koja se ocjenjuje APGAR skorom, i da se na vrijeme uoče eventualni problemi i anomalije ako je sa njima rođena.

Prvi kompletan klinički i neurološki pregled će obaviti neonatolog nekoliko sati kasnije na odjeljenju za bebe ili u sobi u kojoj ste Vi i Vaša beba smješteni. Ovaj pregled je sveobuhvatan i blježi se u dokumentaciju novorođenčeta.

Do otpusta iz porodilišta, pedijatar će svakodnevno pregledati Vašu bebu i razgovarati sa Vama. Iskoristite priliku i pitajte ga sve što Vas interesuje vezano za bebino zdravlje. Pedijatrijske sestre su sa Vama 24 sata i možete ih pitati sve u vezi sa njegom bebe i dojenjem.

APGAR SKOR

APGAR skor je univerzalni način da se provjeri stanje Vašeg djeteta na kraju prvog i petog minuta po rođenju. Ocjenama 0, 1 i 2 ocjenjuje se pet karakteristika vitalnosti:

Aspekt – boja kože

Puls – broj srčanih otkucaja u minuti

Grimasiranje – reakcija na kateter: kašlje, kija, brani se

Aktivnost – tonus mišića, aktivni pokreti

Respiracije – disajni pokreti

Zbir ocjena 7 i više znači da je beba u dobrom stanju. Bebama sa nižim ocjenama biće potrebna dodatna njega, a ponekad i liječenje u odjeljenju specijalne ili intenzivne njege. Većina beba će po završetku liječenja biti dobro.

VITAMIN K

Svako novorođenče, odmah po prvom zbrinjavanju, dobija injekciju vitamina K u mišić guze ili butine, jer u prvim danima života novorođenčad nisu u stanju da stvaraju vitamin K koji je potreban za zgrušavanje krvi. Injekcija vitamina K ih štiti od razvijanja rijetke, ali ozbiljne bolesti krvarenja koja može da im ugrozi život.

KAPI ZA OČI

Prvo zbrinjavanje novorođenčeta podrazumijeva i takozvanu prevenciju novorođenačke oftalmije, odnosno bakterijske infekcije očiju, uključujući i gonoreju i hlamidiju, koju bebe mogu dobiti u toku porođaja. Oči se obrišu sterilnom vodom i u svako oko se ukapa po kap 1-2,5% povidon jodida ili 0,5% eritromicina.

SKRINING TESTOVI

Odlukom o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite, svakom novorođenčetu se uzima nekoliko kapi krvi iz petice u trećem danu života. Cilj je rano otkrivanje feniketonurije i kongenitalne hipotireoze koje se običnim pregledom ne mogu utvrditi. Ove bolesti su veoma teške i manifestuju se trajnom, teškom umnom zaostalošću i usporenim tjelesnim razvojem djeteta. Kada se otkrije na vrijeme i liječenje započne odmah, bolest se neće ispoljiti. Ponekad se testiranje mora ponoviti, tako da ćete biti pozvani za par dana ukoliko testovi nisu dobri.

KUPANJE BEBE U PORODILIŠTU

U Srbiji, nekoliko godina unazad, postoji praksa da se novorođenčad ne kupaju odmah po rođenju, niti tokom boravka u porodilištu. Sirasti maz na koži bebe se ne skida, jer je dobra zaštita od infekcije i obezbjeđuje bolju regulaciju temperature Vaše bebe.

Taj zaštitni sloj se postepeno sam skida. Ako mislite da je Vaša beba prljava – nije. Babica ili pedijatrijska sestra će u određenim slučajevima (kada je na kosici bebe krv iz porođajnih puteva ili je koža umazana bebinom stolicom) nježno obrisati kožu toplom, sterilnom vodom. Bebu će okupati samo ako je plodova voda bila inficirana ili ako je rođena u vanbolničkim uslovima.

FIZIOLOŠKA ŽUTICA NOVOROĐENČETA

Oko 50% zdrave novorođenčadi ispolji jedan stepen žutice, odnosno žute prebojenosti beonjača i kože tokom boravka u porodilištu. To nije zarazna žutica, pa se ne može prenijeti sa bebe na bebu.

Radi se o pojavi koja se javlja od drugog do petog dana po rođenju, a posljedica je usporenog oslobađanja bebinog nezrelog organizma od žute boje – bilirubina, koja se normalno stvara tokom nekih životnih procesa.

Nemojte se plašiti. Fiziološka žutica ne ugrožava zdravlje Vašeg djeteta. Svaku žuticu novorođenčeta pedijatar u porodilištu će ispitati. Ukoliko bude potrebno, primijeniće se liječenje, najčešće fototerapijom.

Fototerapija je komforna za bebe. Golišave, sa “naočaricama” koje im štite oči, baškare se u inkubatoru obasjane plavom svetlošću koja snižava bilirubin.

Razlog za primjenu fototerapije objasniće Vam pedijatar, a tokom njene primjene, možete nastaviti sa podojima. Fototerapija se može sprovoditi u sobi pored majčinog kreveta ili, češće – na odjeljenju za bebe.

Zbog fiziološke žutice novorođenčeta, otpust se obično odloži za dan – dva, ali ne mora da znači. Što beba bolje sisa i više kaki, prije će se obezbojiti.

Beba koja doji može biti žućkasta i nekoliko nedjelja, odnosno može imati produženu žuticu. Ne preporučuje se prekidanje dojenja, jer to nosi značajno veći rizik od prestanka prirodne ishrane.

gakfront.org