Kako pomoći djetetu da uči

Svaki roditelj želi da je njegovo dijete dobar učenik. Kako pomoći malom školarcu da uči a da pri tom ne radimo njegove zadatke?

Pročitajte neke naše savjete:

Prvo i osnovno što možete uraditi za dijete kad se vrati iz škole jeste da ga nahranite i pustite da se odmori. Sjedenje u klupi, držanje pažnje i sam odlazak i dolazak traže i fizički i psihički napor.

Napravite dnevnu rutinu od učenja: potrudite se da dijete uči uvijek u isto vrijeme i ako je moguće u svom radnom prostoru; odredite da li će to biti za trpezarijskim stolom ili u njegovoj sobi za radnim stolom ako ga ima.

Objasnite djetetu važnost učenja, šta time postiže, ono što radi mora imati smisao i biti obrazloženo da bi dijete lakše prihvatilo obavezu.

Porazgovarajte sa djetetom šta se dešavalo u školi i napravite plan učenja zajedno, stavljajući akcenat na to da dijete ima glavnu ulogu. Možete napraviti i tablicu obaveza i svaki dan bilježiti plusić kad završi učenje – djetetu će to biti zanimljivo.

Objasnite djetetu da je važno da prvo pročita gradivo letimično, zatim pita šta mu nije jasno, ponovo pročita pažljivo i ispriča vam šta smatra da je bitno, a zatim sve ponovi. Ovo je formula uspješnog učenja!

Razgovarajte sa djetetom, učite ga da razgraniči bitno od nebitnog i time ga naučite da uči dugoročno i sa razumijevanjem, jer sve što uči napamet ili ne razumije – brzo će i da zaboravi.

Potrudite se da od predškolskog doba pripremate dijete na učenje raznim igrama pamćenja, opisivanja predmeta, igre pogađanja predmeta sa postavljenim početnim slovom – ovo će pomoći učenju školarca.

Učite dijete da podvlači tekst, da izdvaja bitan sadržaj, da postavlja pitanja, da raspravlja o tome šta je važno u tekstu.

Pohvalite dijete za dobro obavljene zadatke.

Sugerišite mu da teže stvari radi na početku učenja a lakše kasnije.

Dozvolite djetetu pauzu u učenju ali pazite da ne bude preduga.

Ako dobije loše ocjene pokušajte uz razgovor otkriti uzrok. Nemojte kažnjavati dijete za loše ocjene, niti nagrađivati za dobre, učenje je obaveza djeteta, i samo mu pomozite.

Ukoliko primijetite da dijete ne napreduje u dužem vremenskom periodu, ne može vremenom da samostalno obavlja neke zadatke, ne usvaja ništa od gradiva, ne može se skoncentrisati obavezno se obratite stručnjaku.