Škola za trudnice “Radosnica”: Besplatna radionica o RODITELJSTVU

Uloga roditelja je da pripreme dijete na izazove koji ga očekuju u životu. Ono se rađa sa naslijeđenim sklonostima, ali se njegova ličnost u velikoj mjeri oblikuje i razvija pod uticajem roditelja i načina na koji se o njemu brinu. Oni su prvi predstavnici svijeta u koji dijete dospijeva kada se rodi.

Način na koji roditelji predstavljaju taj svijet i pomažu djetetu da ovlada njime, u velikoj mjeri određuje način na koji će dijete doživljati i osjećati se sigurnim da odgovori na zahtjeve koji taj isti svijet pred njega postavlja.

Roditeljstvo kao takvo pruža najprijatnije i najispunjenije momente u životu, ali sa sobom nosi i različite frustrirajuće situacije, konflikte i dileme. Gotovo svakodnevno suočeni sa intenzivnim i različitim emocijama u odnosu sa djecom, roditelji često postavljaju sebi pitanja da li su dobro postupili, da li je način na koji vaspitavaju djecu ispravan i da li ima efekta.

Veoma je važno razgovarati o tome šta je roditeljstvo, koja mu je uloga, šta je potrebno djeci da bi rasla i razvijala se u zdrave i samostalne osobe, kakvi roditeljski stilovi postoje, čega treba da se pridržavamo u vaspitanju djece, šta je refleksivno roditeljstvo i zašto je ono dobro.

Drage trudnice, budući roditelji, pozivamo vas i vaše partnere na novu, BESPLATNU radionicu “Roditeljstvo” koje će voditi Milijana Niškanović, psiholog, grupno-analitički psihoterapeut. Radionica će se održati u ponedjeljak, 27. novembra 2017. u 17.30h u školi za trudnice Radosnica. Prijava je obavezna u inbox ili putem tel. 065/915-979. Vaša Radosnica, za korak ispred ostalih!