Sve o kućnom testu za trudnoću

Što je to hCG?

Humani horionski gonadotropin je hormon trudnoće koji se stvara u organizmu trudnice i prisutan je do samog porođaja. Osim u krv, otprilike 25 % hCG-a izlučuje se u mokraću zbog čega su mogući kućni testovi na trudnoću.

Kako test funkcioniše?

Na trakice testa naneseni su posebni reagensi. Kad žena radi test, urin prolazi kroz kanal trakice i dolazi do dijela trakice na kojem se očitava rezultat (i na kontrolni prozorčić). Ako u urinu postoji hCG, tada se na prozorčiću nakon određenog broja minuta pojavi jasna linija u boji koja potvrđuje trudnoću.

Kada napraviti test?

Ako se test radi prerano, neće se dobiti pravi rezultate. Kada je pravo vrijeme? Test na trudnoću iz urina najbolje je raditi oko nedjelju dana po izostanku menstruacije, kada je njihova pouzdanost i najočitija.

Neki testovi su osjetljiviji od drugih. Osjetljivi testovi mogu otkriti nizak nivo  hCG-a već četiri dana prije nego trebate dobiti menstruaciju  ili sedam dana nakon začeća. Većina kućnih testova će dati tačne rezultate u vrijeme kad očekujete menstruaciju, dvije nedjelje nakon ovulacije.

Kako se test izvodi?

Prilikom kupovine testa uvijek je potrebno provjeriti datum jer test kojem  je istekao rok trajanja može pokazati pogrešne rezultate.

Pažljivo pročitajte uputstvo  jer se različiti testovi provode na različit način.

Prije nego što krenete obaviti testiranje, pripazite da uzorak mokraće bude neko vrijeme na sobnoj temperaturi, baš kao i sam test, oko 20 stepeni. Svježi urin ima temperaturu koja je bar 10 stepeni viša od sobne. Naravno, osim ako u uputstvu ne piše da to nije važno jer ima osjetljivijih testova kojima temperatura urina nije presudna i moguće je mokriti direktno na štapić testa.

Potrebno je pripaziti da se rukama ne dodiruju zone na kojima se odvija testiranja, niti da na ta područja dospije vlaga ili prašina.

Najčešće se preporučuje test obavljati uz prvi jutarnji urin, jer je tada koncentracija HCG-a najveća. Uzima se srednji mlaz urina. Dakle, u čistu posudicu “uhvatiti” urin nakon nekoliko trenutaka od kada ste počeli mokriti. Ipak, u mnogim današnjim testovima navedeno je da se mogu upotrebljavati u bilo koje doba dana.

Ako se koristite posudicom, u nju ćete morati umočiti dio testa na koji ide urin i pričekati 5 do 10 sekundi (piše u uputstvu) da se natopi urinom prije nego što test položite na ravnu površinu i kada počinje odbrojavanje.

Čitanje rezultata

Većina testova ima dva prozorčića. Jedan je kontrolni i njime se provjerava jeste li test proveli na ispravan način, a jedan pokazuje pozitivan ili negativan rezultat.

U ovom zadnjem obično se pojavljuje obojena linija ili plusić. Test je pozitivan ako je prisutna linija, bez obzira na to koliko se jasno ocrtava. Ako se radi o testu koji prikazuje plus ili minus, plus je znak da ste trudni. Ako dobijete pozitivan rezultat, trudni ste! Bez obzira koliko blijeda crta, boja ili znak bili.

Test treba očitati u za to predviđenom roku, ne nakon toga jer se tada već mogu dogoditi neke promjene u rezultatu koje ne pokazuju pravo stanje.

Koliko su pouzdani testovi za trudnoću?

Pouzdanost testa zavisi od toga koliko su ispoštovana uputstva sa testa. Takođe, ako se test uradi na samom početku trudnoće, može se dobiti negativan rezultat, a da ste zapravo trudni. Objašnjenje ovog lažno-negativnog testa je u činjenici da na samom početku trudnoće u krvi, pa i u mokraći, postoji relativno nizak nivo hCG koji testom može biti nedijagnostikovan. Zbog toga su negativni testovi na trudnoću manje pouzdani od pozitivnih.

Može li test pogriješiti?

Različiti uslovi mogu dovesti do lažnih rezultata a to su:

  • Korištenje testa kome je istekao rok trajanja ili testova koji nisu bili pravilno skladišteni.
  • Pri narušenoj funkciji bubrega sastav mokraće može uticati na pogrešne rezultate.
  • Prisutnost većih količina bjelančevina ili hemoglobina u mokraći.
  • Neke žene na samom početku trudnoće imaju niske vrijednosti HCG-a koje test ne može otkriti. Zato je bolje pričekati nekoliko dana i ponoviti testiranje.
  • Posudica u kojoj se skupljao urin nije bila sasvim čista.
  • U slučaju vanmaternične trudnoće test može pokazivati pozitivan rezultat s kašnjenjem, zbog niskog nivoa hCG-a.
  • Ako oznaka na kontrolnom prozorčiću ne odgovara onoj opisanoj u uputstvu, test nije izveden ispravno. Potrebno je kupiti novi test i testirati ispočetka.
  • U slučaju ranog spontanog pobačaja za koji žena nije ni znala, a nivo hCG-a se još nije spustila na nulu, može doći do lažnog pozitivnog rezultata.
  • Ako žena ima cistu na jajniku ili tumor na nekom od polnih organa.
  • Na rezultate kućnog testa za trudnoću ne utiče alkohol, cigarete, infekcija urinarnog trakta, stres, lijekovi, oralni kontraceptivi. Lijekovi koji sadrže HCG mogu pokazati pogrešne rezultate.