Radionica: Čudesna medicina za djecu

“Čudesna medicina za djecu” je interaktivna radionica na kojoj će dr Mirjana Mićović, pedijatar, prvi bazalni terapeut i Reiki učitelj u Srbiji, govoriti o tehnikama koje trudnicama i roditeljima omogućavaju da psihofizičko i duhovno zdravlje održavaju u balansu, a samim tim podsticajno djeluju na razvoj djece.

“Danas u svijetu, ali i kod nas, vlada epidemija psihosomatskih oboljenja kod djece, autizma, stagnacije u senzomotoričkom razvoju i sl. Uzroci se traže u nasljeđu, disharmoničnim porodičnim odnosima, slaboj pripremljenosti roditelja za roditeljstvo. Majkama je, zbog svakodnevnog stresa kojem su izložene, sve teže da ljubav na pravi način kanališu prema svojoj djeci, što se odražava na njihovo zdravlje, kako fizičko tako i psihičko”, kaže dr Mićović, pedijatar iz Beograda.

Tehnike bazalne stimulacije koje su osnova ove radionice i njihova uspješnost ogleda se u poboljšanju opšteg stanja djeteta (senzomotornog, psihomotornog, kognitivnog, intelektualnog), veće informisanosti roditelja i javnosti o opštoj patologiji i značaju stimulacije djece u najranijem uzrastu (naročito djece s posebnim potrebama), laka je za savlađivanje i upotrebu u kućnim uslovima čime se smanjuju troškovi odlaska kod ljekara ili terapeuta, a sama porodica dobija na kvalitetu života svakog člana.

U sklopu predavanja održat će se radionica “Polje ljubavi” za produbljivanje komunikacije s djetetom.

Dragi prijatelji, ne propuštajte ovu korisnu radionicu koja se već 20 godina uspješno sprovodi u dječjim bolnicama širom Evrope, centrima za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 4 godine u Domu zdravlja Stari grad Beograd, a sada se sa ovim metodama možete upoznati i u našem gradu.

Radionica će se održati 6. oktobra u školi za trudnice Radosnica, sa početkom u 18:30 časova. Prijava je obavezna u inbox ili putem tel.065/915-979 a cijena kotizacije za ovu radionicu je 10 KM. Vaša Radosnica, za korak ispred ostalih!