Tehnološki napredak i djeca

Jedna od stvari sa kojima roditelji danas upoznaju djecu, odmah nakon igračaka, su telefoni, tableti i kompjuteri.

VELIKI PROCENAT DJECE PRIJE TREĆE GODINE ZNA NA NEKI NAČIN RUKOVATI TEHNIKOM, BILO DA ZNA DA UKLJUČI APARAT, DA KONTROLISANO PRELAZI PRSTIMA PO EKRANU ILI DA BIRA IGRICU ILI VIDEO KLIP.

Tehnologija i djeca, da ili ne? 

Tehnika je u današnje vrijeme sveprisutna i neizbježna, ali koliko je dobro da je dostupna djeci? Koliko je dobar ovaj način vaspitanja? I roditelji i stručnjaci su podijeljeni po pitanju načina i vremena pristupa djece tehnološkim novinama.

Jedan dio smatra da je sasvim normalno djecu u najranijem predškolskom dobu upoznati sa tehnikom i pripremiti ih za budućnost. Mišljenja su da dijete koje u predškolskom dobu ne sazna kako funkcionišu telefoni, tableti i kompjuteri može da se uporedi sa djetetom koje je skoro nepismeno.

Ubrzani razvoj tehnologije u većini slučajeva ne daje vremena ni stručnjacima koji se bave razvojem djeteta da u svojim studijama jasno navedu koje su prednosti a koje su mane iskustva djece sa tehnologijom.

Postoji dosta roditelja kojima su telefoni i tableti postali vaspitno sredstvo i način skretanja i održavanja pažnje djeteta. Kad dijete nije mirno ili ne želi da jede pribjegava se paljenju tableta, kad je nemirno, na usluzi je pametni telefon, kad je plačljivo, video klip na internetu je lijek izbora.

Neki od roditelja pribjegavaju starim načinima vaspitanja: kod njih dijete zna šta je svaka tehnička stvar ali isto tako zna kada je ona dostupna djetetu, sve što je dozvoljeno je gledanje televizije i to ograničeno sadržajno i vremenski. Za sve ostalo ima vremena.

Kako koristiti tehniku u prisustvu djece

Većina stručnjaka koji se bave razvojem djece ne preporučuju izlaganje djece tehnici prije druge godine života.

Dijete je sposobno da na početku svog života pravilno obradi i primijeni informaciju koju dobije od druge osobe, obično roditelja. Komunikacija i bliskost se razvijaju u međusobnoj interakciji. Kod sadržaja koji dolaze putem ekrana toga nema.

Ako dijete već gleda crtani film, sluša muziku ili igra igricu, pokušajte biti tu, sve pratiti sa djetetom i kasnije komentarisati sadržaj.

Kod djece u predškolskom period važna je govorna komunikacija kao i provođenje vremena vani, u igri, sa vršnjacima i to ne može zamijeniti ništa.

Preporuka stručnjaka je da se djeci vrijeme provedeno pred ekranom svede na vrijeme primjereno godinama, a naravno i sadržaj treba da bude prilagođen uzrastu.

Ukoliko dijete gleda crtane filmove, igra igrice ili gleda druge sadržaje, potrudite se da se lik u crtanom obraća djeci, da ih navodi na odgovore i ponavljanje, da ima priču koja je djetetu jasna.

Korisni su i sadržaji koji šire vokabular, uče brojanju, promovišu dobre socijalne vještine i takve sadržaje roditelji treba da biraju za djecu.

Neprimjereni sadržaji i vrijeme provedeno pred ekranom utiču na pažnju i koncentraciju, na san i ponašanje djeteta.

Tehnologija pruža i pozitivna i negativna iskustva, na roditeljima je da kontrolišu dječje aktivnosti na internetu i da nauče djecu da je pametno iskoriste.

Ljubav, vrijeme i pažnju roditelja ne može zamijeniti ni jedno čudo tehnike koliko god moderno bilo!