Sami u kući

KAD OSTAVITI DIJETE SAMO U KUĆI? DA LI JE JOŠ MALO I TREBA SAČEKATI, DA LI JE SPOSOBNO DA NAKRATKO OSTANE SAMO… STRUČNJACI PREPORUČUJU DA DIJETE PRIJE ŠESTE GODINE NE OSTAVLJATE SAMO UKOLIKO TO NIJE NEOPHODNO. PRVI IZLASCI ODRASLIH KAD DIJETE OSTAJE SAMO TREBA DA SU VREMENSKI OGRANIČENI NA PAR MINUTA.

Kada i koliko dugo ostaviti dijete samo

Da li je dijete zrelo da ostane samo i koliko, to zavisi od svakog djeteta ponaosob. Neka djeca su rano samostalna i sposobna su da ostanu sama i bez nadzora i par sati ali neka djeca treba da se naviknu i oslobode. Djeca predškolskog uzrasta su navikla na prisustvo odraslih i rijetko da je preporuka da prije šeste godine ostaju sama. Djeca posjeduju strah od nepoznatog, strah od različitih zvukova, od samoće, od smiješnih do ozbiljnih stvari. Zato treba biti pažljiv. Za prvi izlazak roditelji treba da izaberu neko mjesto koje je jako blizu kuće, po mogućnosti i djetetu poznato. Mogu prvo da ga ostave kad idu u prodavnicu a potom da ga ostavljaju sve duže samog. Djetetu svakako treba objasniti šta se može dešavati dok je samo. Treba ga upozoriti da se ne plaši ako neko pozvoni na vrata , ako neko pozove telefonom, kao i na pravila ponašanja dok je samo. Dijete može da se javi na telefon ako želi, ali treba ga osloboditi bilo kakvih obaveza osim igre dok je samo. Svakako ga treba naučiti pravila vezana za otvaranje vrata još ranije.

Dvoje djece

Ako je u pitanju dvoje djece, vjerovatno ćete ih ostaviti zajedno i brigu o mlađem povjeriti starijem djetetu. Bitno je reći starijem djetetu kako je njegova uloga bitna i kako imate povjerenja u njega. Mlađe dijete treba podržavati u tome da bez straha ostane sa starijim djetetom kod kuće i njega pohvaliti i objasniti mu kako ste ponosni na njega. Djeca koja su približnih godina mogu biti sklona prepirkama i čak i tuči, pa je važno vježbati da ostajanje bude kraće na početku a onda sve duže. Ostanak djece bez nadzora razvija samostalnost i vježba ih svaki put da uče nešto novo kao i da isprave eventualne greške. Djeci se u vrijeme roditeljskog odsustva mogu pripremiti različiti sadržaji za igru. To mogu biti igre crtanja, bojenja, djeca mogu gledati omiljeni crtani film ili praviti nešto od kocki. Za svaki uspješan i što duži samostalan ostanak dijete treba pohvaliti. To takođe utiče na njegovo samopouzdanje.

Ko najbolje poznaje dijete

Roditelji najbolje poznaju navike i ponašanje svog djeteta tako da su sami sposobni procijeniti kada je dijete sposobno da ostane samo kod kuće. Pripremu tog prvog ostanka treba obaviti ranije da dijete nema strah i da se ne osjeti zapostavljeno, prevareno i zbunjeno. Psihološka stabilnost je veoma bitna u predškolskom periodu.

Takođe dijete treba navikavati da će se roditelji javiti kad pođu iz kuće, da će mu reći kad se vraćaju da bi isti obrazac ponašanja dijete kasnije primjenjivalo i samo. Sretno!