Prva regionalna online konferencija za trudnice by MamaKlik-Drugi predavač Vlatka Đermanović Bojanić “Radosnica”

Upoznajte drugog predavača, sertifikovana voditeljica prenatalnog i postnatalnog vježbanja, naša draga Vlatka Đermanovič Bojanić

Tema: Značaj psihofizičke pripreme u porodu

Trudnicu treba pripremiti za bezbolni porod i stvoriti vezu kontrakcija-disanje kao novog uslovnog refleksa, kojim će se smanjiti strah te poticati da se porod doživi kao prijatno iskustvo. ⁣
Nezaobilazan dio pripreme tokom trudnoće su:
  • Tehnike disanja
  • Relaksacija
  • Edukacija od strane medicinskog osoblja

to predstavlja “alate” kojima se smanjuje strah od neizvjesnosti tokom poroda.

Na ovakav način pripremljena trudnica je spremna da sarađuje sa osobljem te aktivno učestvuje u porodu.⁣

O predavaču:

Vlatka Đermanović Bojanić, dipl.med.zdr.njege, voditeljica prenatalnog i postnatalnog vježbanja. ⁣

Osnivačica najpoznatijje banjalučke škole za trudnice Radosnica Škola za Trudnice
koja već deset godina sa svojim timom medicinskih saradnika priprema trudnice za porod.⁣
Završila je Zdravstvenu njegu na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.
  • 2011. usavršava se na polju reproduktivnog zdravlja žena u Hrvatskoj
  • Postaje prvi sertifikovani voditelj za vježbe u trudnoći u BiH
  • 2017. kao spoljni saradnik vodi program psihofizičke pripreme za porod u Domu zdravlja “Sv. Vračevi” Čelinac, a 2018 i u Opštoj bolnici Gradiška
  • 2018. nosi zvanje sertifikovanog voditelja postnatalnog vježbanja
  • 2018. pokreće prvi specijalizovani program “ Vježbe za mame i bebe od 3mj.do 1 godine” kao i ples za mame i bebe.
  • 2019. vodila je ciklus psihofizičke pripreme za porod u bolnici “dr Mladen Stojanović” Prijedor
Trenutno je na daljem usavršavanju, drugom ciklusu master studija Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. ⁣
Začetnik i organizator najvećih trudničkih skupova u BIH poznatih kao “Paneli za trudnice”. Majka je šestogodišnje djevojčice. Piše tekstove i saradnik je na brojnim portalima.
PRIJAVITE SE ODMAH NA LINK OVDJE
ČEKAMO VAS!