7 nevjerovatnih činjenica o odnosu između majke i sina

Čudesna veza između majke i njene djece je nešto što je odavno poznato. Jake veze između majke i djece vode do boljih i jačih odnosa koje djeca grade sa drugim ljudima, a koji dalje pomažu u razvoju djetetove ličnosti. Ipak, veza između majke i sina je jednostavno čudesna! Ovaj članak posmatra vezu između mama i njihovih dječaka i ističe nevjerovatne aspekte koji iz nje proizlaze.

1. Emocionalna inteligencija

Žene obično posjeduju veći stepen emocionalne inteligencije nego muškarci i, s obzirom na to da su uglavnom majke te koje više njeguju djecu nego očevi, one tu emocionalnu inteligenciju prenose na sinove. Opreznije su i bolje odgovaraju na emocionalne potrebe svojih mališana.

Sin čija majka posjeduje visok stepen emocionalne inteligencije će obično usvojiti takvo ponašanje od nje. On posmatra kako ona reaguje u odnosu sa drugim ljudima i od nje uči kako da bude strpljiv. Vremenom, od nje uči kako da se ponaša i razvija sopstveni oblik emocionalne inteligencije.

2. Pun poštovanja i dostojanstven

Veza između majke i sina pokazuje sinu kako da postupa kada odraste. On je posmatra kako ona reaguje i ponaša se u svakodnevnim situacijama, i uči iz toga. Takođe posmatra i probleme sa kojima se ona suočava i uči različite načine kako da ih prevaziđe. 

Gledajući svoju majku, sin je sposobniji da razumije različite probleme sa kojima se žene danas suočavaju i na taj način razvija empatiju. 

Posmatra svijet sa mamine tačke gledišta. Sve ovo čini da sin bude pun poštovanja prema drugima, a posebno prema drugim ženama i da vodi dostojanstven život.

3. Bolje izražavanje i komunikacija

U poređenju sa muškarcima, žene su obično bolje u izražavanju sebe i razumijevanju komunikacije među ljudima. Dobar su primjer kako vježbamo vještine komuniciranja. Kada sin ima čvrste odnose sa svojom majkom, ona će mu prenijeti ove osobine. Gledajući ponašanje svoje majke, sin uči koliko je u životu važno pravilno izraziti svoja osjećanja i potrebe.

4. Ima manje predrasuda

U svijetu u kojem dominiraju muškarci, sin će vidjeti mnoštvo predrasuda i stereotipa. Neke od njih su toliko suptilne da ljudi i ne shvataju da su to predrasude (kao što se i seksističke šale izgovaraju olako). Ako ste nepažljivi, one lako postaju deo vašeg karaktera.

Kada je odnos između majke i sina jak, sin uviđa koliko njegovu majku, kao i ljude oko njih, pogađaju ovakve predrasude. Od nje uči da to nije u redu.

Ovo pomaže da se razvije njegov moral, raste uz manje predrasuda i uči da ih sagleda na pravi način.

5. Kvaliteti se prenose

Jedna od najznačajnijih činjenica u odnosu između majke i sina je da će sin učiti od svoje majke i da će onda sve to iskustvo i znanje prenositi i na svoju djecu.

Dok odrasta, majka će sina naučiti mnogim stvarima. Naučiće ga i strpljenju, toplini, velikodušnosti, saosećanju, ljubavi i mnogim drugim divnim osobinama. Ove osobine će ga pratiti cijeloga života, a on će ih prenositi i na svoju djecu.

6. Visok stepen uspjeha

Pokazalo se da djeca koja imaju čvrstu vezu sa svojom majkom razvijaju veći stepen odgovornosti kada odrastu. Obično su dobri u onome što rade i veoma su uspješni kao odrasli ljudi. Brojne studije su došle do zaključka da će dijete naslijediti inteligenciju od majke – još jedan divan podsticaj za čvrstu vezu između majke i sina.

7. Manji stepen nemarnog ponašanja

Žene uglavnom nisu tako nemarne kao muškarci. Svjesnije su i obazrivije u okruženju i trude se da ne ugrožavaju svoje zdravlje i život. Obično su praktičnije i razmatraju koji će ih postupci dovesti do cilja.

Stoga, sin će od svoje majke naučiti da je mudro biti obazriv.

Vidjeće da ne treba reagovati na ishitren način i naučiće da bude odgovoran od najranijeg uzrasta. Ovakav sin će porasti i postati odgovorniji i zreliji od svojih vršnjaka koji nemaju tako blizak odnos sa svojom majkom.

Izvor: songhanhphuc.org

Prevod: Dragana Martinović/ MamaKlik.rs