Održan prvi kongres govora (Foto)

Centar za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete” danas u Banjaluci organizuje prvi kongres govora, na kojem učestvuje 50 defektologa, logopeda i psihologa iz RS i FBiH.

Olivera Ratković, direktorica Centra kazala je da je misija kongresa probuditi javnost u cilju značaja rane intervencije za djecu sa govorno-jezičkim poteškoćama.

Timski rad, kontinuitet i struka neminovno daju rezultat, ali roditelji moraju dovesti dijete na vrijeme”, kazala je Ratkovićeva.

Dodaje da je Centar, koji sutra slavi drugi rođendan, jedinstven u regionu po metodama rada i sa najsavremenijom opremom.

Ratkovićeva ističe da je najznačajniji multidisciplinarni pristup.

“Međutim, za uspjeh su zaduženi ljudi odnosno tim i eminentni stručni saradnici. Dugogodišnja i plodna saradnja sa doktoricom Snežanom Kultešić Stević, logopedom Natašom Čabarkapa iz Beograda i logopedom Bojanom Radićem ukazuje na stavku da su struka, iskustvo i praksa presudna karika u našem društvu”,  navela je Ratkovićeva.

Ona je naglasila da su ovaj kongres podržali i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i grad Banjaluka.

Multidisciplinarni pristup može jedino da donese rezultate

Prim.mr.sci.dr Snežana Kutlešić Stević, kazala je da unazad 13. godina sarađuje sa Centrom i radi sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajem, odnosno, autistični spektar.

“Dio sam tima koji se bavi liječenjem djece sa autizmom. Djeca dolaze u hiperbaričnu komoru u periodu od četiri do 12 godine, jednom ili dva puta godišnje i tu udišu 100% kiseonik. Dokazano je da djeca poslije “HBOT” bolje savladavaju zadatke i rad kod defektologa, logopeda i psihologa”, objasnila je Kutlešić Stević.

Kutlešić Stević dodaje da multidisciplinarni pristup može jedino da donese rezultate u radu sa decom.

“Današnji kongres će sigurno pomoći u edukaciji i razvoju struke, kao i u podizanju svijesti o djeci s razvojnim poremećajima”, zaključila je Kutlešić Stević.

 

Izvor: www.banjaluka.com

RAZVOJ GOVORA KOD DECE: Zašto moje dete ne govori?!