Šta sve tačno podrazumijeva BABY FRIENDLY program?

U svijetu se “Baby frendly” program primjenjuje od 1991. godine, a pokrenuli su ga Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF kako bi podigli svijest mladim majkama o važnosti prvog kontakta, dojenja i ostvarivanja bliskog odnosa sa svojim novorođenčetom.

Kako bi ovaj program u potunosti ispunjavao kriterijume i na kraju rezultirao dobrim ishodom i po zdravstvenu ustanovu i po roditelje, on mora, prema standardima dobre prakse da ima, kao prvo, zdravu osnovu, nakon obezbijeđene baze slijedi edukovano osoblje i na kraju, edukovane, ohrabrene i zadovoljne roditelje.

Zdrava osnova

Porodilišta koja su akreditovana za Baby friendly program moraju prvo da ispunjavaju određene standarde kako bi mehanizam programa mogli da implementiraju u svoju ustanovu. Ustanove moraju pravilnik da posjeduju u pisanoj formi. Takođe, u pisanoj formi ustanove moraju da imaju i pravilnike za primjenu programa kao i za njegovu reviziju i procjenu.

I da bi Baby friendly program bio ispoštovan u potpunosti u ustanovi ne smije da postoji reklamni materijal koji promoviše vještačku ishranu beba ili hranjenje na flašicu.

Edukovano osoblje

Prema standardima dobre prajkse, osoblje mora da prođe edukaciju kako bi je, svako u svom domenu i resoru, primjenjivao na pravilan način.

Edukovani (budući) roditelji

Kada su prva dva nivoa zadovoljena, ustanova je spremna da se fokusira na primjenu Baby friendly programa koji važi za sve trudnice i majke koje tu borave.

Standardi se razlikuju u odnosu na vrstu podrške koja je ženi potrebna, a osoblje je dužno da pruži sljedeće:

Podrška porodiljama i trudnicama podrazumijeva:

1) Podršku trudnicama da prepoznaju značaj dojenja i ranog povezivanja za zdravlje i dobrobit njihove bebe.

Standard je ispoštovan ako je:

  • svakoj trudnici omogućeno da razgovara o dojenju i prepoznavanju i odgovore na potrebe svoje bebe;
  • svaka trudnica ohrabrena da razvija pozitivan odnos sa svojom bebom dok je ona još u stomaku.

2) Podršku svim mamama i bebama da ostvare blizak odnos i da im se omogući dojenje što prije nakon porođaja

Standard je ispoštovan ako:

  • sve majke imaju kontakt koža na kožu sa svojim bebama odmah nakon porođaja, i ako bebu na grudima drže koliko žele;
  • su sve majke ohrabrene da ponude bebi dojku odmah nakon porođaja u toku prvog kontakta koža na kožu i ukoliko beba pokaže znake i spremnost za to;
  • mame i bebe koje nisu u mogućnosti da imaju kontakt koža na kožu odmah nakon porođaja, tu šansu dobiju čim se za to ukaže prilika, što je prije moguće.