Razvoj zuba

čovječiji zubi su podijeljeni  na mliječne  I TRAJNA zube

Mliječni zubi

Mliječni zubi počinju nicati oko šestog mjeseca života, a do treće godine su u ustima prisutni svi mliječni zubi. Mliječna denticija sveukupno broji 20 zuba: 8 sjekutića, 4 očnjaka i 8 molara. Tokom nicanja mliječnih zuba dijete najčešće nema nikakvih smetnji, međutim ponekad se može javiti svrab sluznice na mjestu nicanja, pojačano slinjenje, slabiji apetit, a vrlo rijetko i povišena tjelesna temperatura.Ove promjene nisu česte, normalne su i ne zahtijevaju nikakvu intervenciju.

Stalni zubi

U šestoj godini života niče prvi stalni zub – donji prvi stalni kutnjak, „šestica“. Tada mliječna denticija prelazi u mješovitu, jer su istovremeno prisutni i mliječni i stalni zubi. Unutar dvije godine od nicanja donjeg prvog stalnog molara nikne i gornji prvi stalni molar, a potom se počinju mliječni zubi zamjenjivati stalnima. Stalni zubi dovode do resorpcije korijena mliječnih prethodnika pri čemu se ovi rasklimaju i sami ispadnu ili ih stomatolog bez poteškoća izvadi. Na mjesto mliječnih zuba dolaze njihovi stalni nasljednici, tako da se prvo zamjenjuju donji prednji zubi, a potom slijede gornji prednji, a nakon njih i zubi posljednji u nizu. Vrlo je važno da mliječni zubi budu prisutni u ustima sve do trenutka nicanja njihovog stalnog nasljednika. Naime, svaki mliječni zub čuva mjesto svom nasljedniku, a u slučaju prijevremenog gubitka mliječnog zuba smanjuje se slobodni prostor u koji se treba smjestiti stalni zub. Stoga u slučaju preranog gubitka mliječnih zubi dolazi do pogrešnog razmještanja trajnih zuba, odnosno različitih ortodontskih anomalija. Mješovita denticija traje sve do dvanaeste godine života, kada se i posljednji mliječni zubi (mliječni kutnjaci) zamijene svojim stalnim nasljednicima (stalnim pretkutnjacima).

Potom slijedi razdoblje trajne denticije koje traje čitav život. Nicanje se nastavlja tako da oko dvanaeste godine niknu drugi stalni kutnjaci, a između sedamnaeste i dvadesetpete godine nikne zadnji stalni zub – treći stalni kutnjak, „osmica“. Često se dogodi da treći stalni kutnjak uopšte ne nikne. Razlog tome može biti nepostojanje zametka ovog zuba ili nepovoljan smještaj zuba u alveolarnoj kosti koji mu ne dopušta nicanje. Obje pojave su prilično česte, a nedostatak trećeg stalnog molara ne uzrokuje nikakve smetnje. U slučaju da je zub razvijen, ali ne može niknuti, moguće ga je operativno odstraniti. Ovakav zahvat se poduzima samo u slučaju da neizniknuti zub uzrokuje smetnje, inače se uopšteno smatra da ga nije potrebno vaditi.

Vrijeme razvoja zubi

Važno je znati da postoje vrlo velike individualne varijacije u vremenima nicanja zuba između pojedinih osoba, pa se može dogoditi da neki zub nikne puno ranije ili kasnije nego što bi trebao prema uobičajenoj hronologiji nicanja. Odstupanja od hronologije nicanja su normalna, međutim u slučaju da nicanje jednog ili više zuba jako kasni, potrebno je potražiti savjet doktora stomatologije.
Potpuno razvijena trajna denticija broji 32 zuba: 8 sjekutića, 4 očnjaka, 8 pretkutnjaka i 12 kutnjaka.