Упис дјеце у први разред основне школе у школској 2021/22. години

С обзиром да траје, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у 1. разред, овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2021/22. године да је неопходно да до почетка маја 2021. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код љекара гдје су дјеца регистрована (породични љекар, педијатар, приватна пракса).

 

Поред љекарског прегледа, неопходно је обавити стоматолошки преглед дјетета који можете обавити у установама јавног сектора или приватној пракси.

Школе требају обавијестити родитеље дјеце дорасле за упис у први разред о термину и начинима евидентирања дјеце путем званичне интернет странице или обавјештења
које треба бити истакнуто на видном мјесту на школи или на други примјерен начин
(изузев личног контакта/доласка).

У обавјештењу ће бити наведено шта је од података потребно за евиденцију дјеце.
Родитељи ће дјецу дораслу за упис пријављивати школама искључиво путем телефона
или имејла који школа наведе

У I разред уписују се редовно сва дјеца која ће до почетка школске године навршити 6 година (односно закључно са 31. 8. 2021. године навршавају 6 година).


У I разред може бити накнадно уписано и дијете старије од 6 година које због болести или из других разлога није било уписано у школу. Такође, у изузетним случајевима, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Комисију за упис дјеце у први разред именује директор школе и чине је три члана, и то: стручни сарадници школе и наставник разредне наставе – наводе у Министарству просвјете и културе Српске Републике Српске.

За евидентирање дјеце потребно је имати:

  • извод из матичне књиге рођених (родни лист-који ће Градска управа доставити школи након евиденције дјеце дорасле за упис у 1. разред, а која су рођена у Бања Луци),
  • потврду о пребивалишту коју издаје ЦИПС,
  • љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу,
  • потврду о обављеном стоматолошком прегледу, као и књигу за праћење развоја и учења дјетета, уколикоје дијете похађало предшколску установу .

Јавна здравствена установа Дом здравља у Бањој  Луци је дала саопштење да ће се систематски  преглед   дјеце  за  упис  у  први  разред  основне  школе обављати до 01.05.2021. године.

Систематски прегледи ће се обављати у Специјалистичким амбулантама из педијатрије на локалитету Поликлинике за сву дјецу која су евидентирана код педијатра ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука. Дјецу ће прегледати педијатри код којих су евидентирани по унапријед испланираном распореду. Родитељи ће бити обавијештени телефонски о термину прегледа. У случају да родитељи не буду телефонски позвани, преглед дјетета могу заказати путем телефона на број: 051 247 347.

Родитељи су у обавези да на преглед понесу:

  • медицинску документацију дјетета,
  • важећу здравствену књижицу (Уколико у новој здравственој књижици нема евиденције о примљеним вакцинама, потребно је донијети стару здравствену књижицу или други документ о обављеној вакцинацији).
Све додатне информације могу се добити на телефон 051 247 347.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАЧИЋА

Из Министарства наводе да се прво врши евидентирање дјеце дорасле за упис у први разред у школама, а затим слиједи љекарски преглед и тестирање. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе – нагласили су у Министарству просвјете и културе Српске.

Молимо родитеље будућих првачића да не долазе у Градску управу ради прибављања извода из Матичне књиге рођених.
Школа ће доставити наведеном Одјељењу списак дјеце који се уписују у 1. разред након евиденције будућих првачића (након сачињавања коначног списка евидентираних), а Градска управа ће за будуће првачиће бесплатно издати изводе из Матичне књиге рођених.
Овим путем би избјегли непотребне гужве и долазак родитеља у Пријемну канцеларију бр. 16.
Обавјештавамо вас и да ће Министарство просвјете и културе за школску
2021/2022. годину обезбиједити бесплатне уџбенике:
  • свим ученицима првог и другог разреда,
  • побједницима Републичког такмичења у школској 2020/2021. години,
  • за треће и свако наредно дијете из породице са троје и више дјеце.

Будућим основцима и њиховим родитељима желимо много среће у активностима које
им слиједе.