Brige budućih roditelja: Pet mentalnih oboljenja koja se nasljeđuju

Pojam “genetičko testiranje” budućim roditeljima često uliva strah i dovodi do anksioznosti. Međutim, nije sve uvek razlog za brigu, a veoma je važno otkriti potencijalne rizike.

Prvo što roditeljima pada na pamet je: “Šta ako sam baš ja nosilac? A šta ako je moj partner? Treba li o sopstvenom trošku obaviti dodatne preglede? Šta ako je ovo ponašanje baš ono čega se plašim da ne prenesem na dijete? Koja mentalna oboljenja su prenosiva i postoje li genetički testovi koji to mogu da otkriju?”

Istraživanja pokazuju da geni igraju veliku ulogu u mnogim mentalnim oboljenjima uključujući i depresiju, anksioznost, opsesivno-kompulsivni poremećaj, hiperkinetički poremećaj (ADHD), bipolarni poremećaj i šizofreniju.

Sa druge strane, stvari se dodatno komplikuju zato što često kombinacija nasljednih osobina i faktora okruženja u kome živimo može odlučiti da li će se poremećaj mentalnog zdravlja ispoljiti.

Ili jednostavno ovako, može se desiti da prenesete nasljedne osobine djetetu koje će ga učiniti sklonim depresiji, ali to ne znači da će vaše dijete nužno i patiti od depresije. Faktori okruženja u kom živite poput stresa, trauma i međuljudskih odnosa mogu uticati na to da li će se te osobine i ispoljiti.

Ovo vas vjerovatno neće ubijediti i ublažiti vaše strahove. Vjerovatno ćete želeti nešto sasvim jasno što dolazi sa DNK analizama i testovima, ukoliko želite da provjerite šta će vaše dijete naslijediti od vas. Nažalost, još uvijek ne postoje genetički testovi koji bi to mogli da potvrde.

Ali, evo šta sa sigurnošću znamo o nasljednoj prirodi najčešćih mentalnih poremećaja:

1. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OCD)

Prema studijama iz 2000. sprovedenim na Džon Hopkins univerzitetu, OCD ima jaku porodičnu povezanost. Istraživanja su pokazala da ukoliko imate srodnika prvo koljeno (roditelj, brat ili sestra) koji pate od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, vaše šanse za dobijanje ove bolesti su pet puta veće nego kod prosječne osobe.

2. Anksioznost

Istraživanja koja su sprovedena na Madisonu- Univerzitetu u Viskonsinu, dovela su do zaključka da je veća vjerovatnoća da ukoliko su roditelji anksiozni i djeca budu anksiozna.

Posmatranjem 600 mladih Rezus makaki majmuna, naših primarnih rođaka, naučnici su došli do zaključka da majmuni, isto kao i ljudi, mogu da se rode i da pate od anksioznosti i da je prenesu na svoje potomke.

3. Depresija

Dokazano je da genetički faktori igraju veliku ulogu u određivanju da li ste skloni razvoju velikih depresivnih poremećaja (MDD).

Istraživanja koja su se sprovodila na blizancima pokazuju na porodičnu nasljednost od 40 do 50 posto, a istraživanja sprovedena na porodicama ukazuju na dvostruko do četvorostruko povećanje vjerovatnoće MDD između srodnika prvog koljena.

4. Hiperkinetički poremećaj (ADHD)

ADHD takođe ima jake genetičke veze. Istraživanja sprovedena na blizancima i porodicama, otkrila su 60 do 80 posto nasljednih osobina poremećaja u djeci i adolescentima.

5. Bipolarni poremećaj i šizofrenija

Naučnici iz Centra za genetičku edukaciju u Australiji kažu da je za bipolarni poremećaj ili manično-depresivnu psihozu i šizofreniju dokazano da imaju genetičke nasljedne faktore.

Ako imate istoriju bolesti u porodici, mogućnost da vaše dijete razvije ovaj poremećaj raste sa brojem oboljelih članova i njihovim stepenom srodnosti.

Ne dajte da vas ove statistike zaplaše, ukoliko i imate genetske predispozicije za neku bolest ili mogućnost da je prenesete na vaše dijete – to ne znači da će se to i desiti. Do poremećaja dolazi usljed kombinacije genetskih faktora i faktora okoline, kao i njihove konstantne interakcije. 

Izvor: yumama.com