Šta je NTC i kako podstiče djecu da iskoriste svoj potencijal?

Šta je NTC sistem učenja?

NTC sistem učenja je skraćenica od „ Nikola Tesla Centar “ – Odsjek Mense za darovite.
NTC sistem učenja je specijalizovan program nastao iz želje da se podstaknu djeca da u što većoj mjeri razviju svoje biološke potencijale. Preduslov ostvarenja ovog cilja je rana stimulacija djece, odnosno stimulacija razvoja novih veza u mozgu.

Osnivač NTC sistema učenja je dr Ranko Rajović, osnivač Mense Srbije, član Borda direktora svjetske Mense i predsjednik svjetske Mense za darovitu djecu, koautor je Uroš Petrović, pisac fantastičnih knjiga za djecu i mlade koje svojim sadržajem pomjeraju granice u savremenoj literaturi.
® Mensa je najstarije i najveće međunarodno udruženje visokointeligentnih pojedinaca.

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja kod djece. Program je nastao iz želje da nova otkrića u nauci dovedu i do praktičnih promjena. Kod nas se djeca još uvijek edukuju na način koji je zastario, prevaziđen i ne daje rezultate .
Akcenat treba da se stavi na školu koje će se fokusirati na podršku i vođenje učenika kao pojedinca. Motivacija treba da se temelji na ohrabrenju i pohvali a ne na kazni.

NTC SISTEM UČENJA JE NAUČNO ZASNOVAN SISTEM UČENJA KOJI JE PRIHVAĆEN I PRIMJENJUJE SE U 17 DRŽAVA EVROPE

Dr Ranko Rajović je izričiti protivnik reproduktivnog učenja, odnosno da se ponavljanjem stiče znanje. Mi moramo djecu da učimo da razmišljaju, a to je rak rana obrazovnog sistema cijele Evrope, a ne samo naše države. Naša djeca ne povezuju. Učitelj daje djetetu uputstvo da lekciju pročita više puta i više dana uzastopce i da će tako naučiti. Ali mozak tako ne radi.
NTC sistem učenja naglašava krucijalnu važnost roditelja u dječijem razvoju i ističe 15 grešaka kojima roditelji sprječavaju razvijanje djetetovih potencijala. Neke od tih grešaka su nedozvoljavanje djetetu da skače po krevetu, da se vrti oko svoje ose, pasiranje hrane nakon nicanja zuba, kupovina patika sa čičkom…

NTC PROGRAM JE ZA VEOMA KRATKO VRIJEME, ZBOG SVOJE PRIMJENE I SJAJNIH REZULTATA KOD DJECE, POSTAO PROGRAM BROJ JEDAN U VEĆINI ZEMALJA EVROPE A I KOD NAS

Kako je sve počelo?

U početku stvaranja Programa dr Ranko Rajović je prve vježbe kroz igru i razgovor radio sa najmlađim sinom Danilom od njegove treće godine. Postignuti rezultati su bili iznad svakog očekivanja. Pod „rezultati“ misli na njegovo napredovanje kao i na radost koja je pratila njihove prve korake i stalnu potrebu da se ta igra nastavi. Takođe je bilo naručito inspirativno pozitivno okruženje među djecom i vaspitačima ali i reakcija roditelja koji su bili „primorani“ da igraju nove igre i otkrivaju skrivene sposobnosti svoje djece.

Šta su NTC radionice?

NTC radionice su revolucionaran program za razvoj inteligencije kod djece. Osnovni cilj radionica je razvoj kreativnosti i funkcionalnog znanja.
Sa velikom srećom i ponosom možemo da kažemo da se ovaj program od proljeća 2016.godine sprovodi i u Banja Luci.
Oxford Edukativni Centar je licencirani NTC centar koji sprovodi NTC radionice u Banja Luci.
Budući da se već 20 godina bavimo jezičkom i informatičkom edukacijom djece i odraslih ponosni smo što smo naš program obogatili i NTC sistemom učenja. Naše dugogodišnje iskustvo nam je omogučilo ne samo da uvidimo slabosti sistema obrazovanja već da utičemo na stvaranje novih nastavnih sredstava i metoda koji će omogućiti našim polaznicima da nove sadržaje usvajaju na lakši i kreativniji način. Upravo iz te želje smo i došli na ideju o realizaciji NTC radionica u Banja Luci.
U prostoru potpuno prilagođenom radu sa djecom, uz vođstvo licenciranih članova NTC tima naši polaznici su u prijatnoj atmosferi uspješno prošli prvi ciklus NTC radionica.
Igra kao unutrašnja potreba djeteta je ključni faktor programa.
Na zabavan i inovativan način polaznici NTC radionica su imali priliku da prođu kroz sve faze koje karakterišu jedan ciklus.
Radionice se sprovode u toku cijele godine u tri ciklusa od po 12 radionica.
Svaki nivo je različit i prilagođen uzrastu pa Vaše dijete može da pohađa više ciklusa godišnje.
Radionice su namijenjene za djecu uzrasta od 4 do 12 godina.

U Oxfordu imamo i kurseve engleskog jezika koji se rade po principima NTC sistema učenja. Naše dugogdišnje iskustvo, stručni predavči, male grupe i prijatna atmosfera čine nas odličnim partnerom u jezičkoj edukaciji.

Učenje kroz igru

NTC sistem učenja ističe da svako dijete voli da uči, ali to učenje mora da bude zanimljivo. Kod djece će učenje biti najzanimljivije ako je kroz igru. Kada naučimo nešto novo naš mozak luči endorfin, hormon sreće a dosada je jedna vrsta stresa. Iz tog razloga moramo stalno da aktiviramo naš mozak a naročito mozak naše djece u periodu od 2. do 7. godine kada je formiranje veza u mozgu najveće. Ono što najviše razvija mozak jeste fizička aktivnost i kretanje.

Koji su ciljevi NTC radionica?

Program NTC radionica je koncipiran tako da njihov sadržaj utiče na:

• Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti djece
• Sprječavanje poremećeja koncentracije i pažnje
• Razvijanje koodrinacije pokreta i motorike
• Rano otkrivanje darovite djece
• Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja

Upis i više informacija na:
Tel: 051/224-224
Web: www.oxfordec.com, www.ntcucenje.com
Fb: EdukativniCentarBanjaLuka
NTCradionice-OxfordEC
Koordinator NTC radionica u Banja Luci : Jelena Nezirović