MATEMATIKA BEZ SUZA – množenje uz pomoć prstiju (VIDEO)

Nadam se da su vam trikovi za lakše množenje iz prethodnog članka bili od koristi. Ali ako se iz bilo kojeg razloga dogodi da dijete nije u mogućnosti da se pripomogne papirom i olovkom, postoji rješenje i za to. Ovu posebnu metodu množenja sam baš zato posebno obradila jer za nju nisi potrebni ni digitron, ni tablica množenja, ni puškice, ni trikovi, već samo deset prstiju!

Sa ovim kecom u rukavu, neće ga biti u dnevniku! ?

roditeljstvo-com1

Dakle, ukoliko dijete teško savladava tablicu množenja, ili naprosto ima tremu pa u trenucima kada mu je to instant znanje potrebno, jednostavno „zablokira“ i u panici (u toku kontrolnog zadatka npr) ne može da se sjeti ispravnog rezultata – iako tablicu inače zna naizust, čak i „ako ga probudite u 3 ujutro“ (bar je to bila mjerna jedinica poznavanja tablice množenja u moje vrijeme) – to može riješiti uz pomoć ove vrlo jednostavne metode.

METODA MNOŽENJA UZ POMOĆ PRSTIJU

(BROJEVA 6,7,8,9 I 10)

 

Kako djeca najteže pamte rezultate koji se odnose na proizvod brojeva iznad 6, ovaj se „trik“ upravo odnosi na pomoć kod množenja tih brojeva.

Za početak djetetu napišite na prstima ili zalijepite papiriće sa brojevima na prste kako je označeno na slici. Na malom prstu broj 6, na domalom 7 itd…

  • Množenje se vrši tako što se spoje prst lijeve i prst desne ruke na kojima se nalaze brojevi odnosno („činioci“ ili „faktori“) koji se žele pomnožiti. Rezultat množenja („proizvod“) dobijete na sljedeći način:
  • Prvu cifru rezultata dobijete tako što izbrojite sve prste koji se nalaze između dva spojena, kao i spojene. Pogledajte primjer na slici (crvena boja).
  • Drugu cifru rezultata dobijete tako što prebrojite prste koji se nalaze sa lijeve strane od spojenih prstiju, i one sa desne strane, i pomnožite ta dva broja. Kada se čita vjerujem zvuči komplikovano, ali kao što vidite na slici, princip je vrlo jednostavan.

 PRIMJER 1: MNOŽENJE BROJEVA 6X8hands-6x8

 

PRIMJER 2: MNOŽENJE BROJEVA 7×9

hands-7-x-9

(Napomena: u slučaju množenja brojeva 6 x 6, spajanjem ta dva prsta dobijate kao prvi dio odgovora broj 2. Međutim drugi dio odgovora je dvocifren broj, odnosno 4 x 4 = 16, tako da sabirate brojeve koji se nalaze na poziciji prve cifre rezultata, u ovom slučaju 2 i 1 i dobijate 36.)

Ovdje možete pogledati i video koji  pojašnjava ovaj način množenja, sa jednom malom razlikom u pogledu korištenja prve cifre rezultata, ali osnovni princip je identičan. Vi koristite tehniku koja je vama jednostavnija,.. odnosno djetetu ?.

Sljedeći video takođe prikazuje još jednu suuuuuper jednostavnu tehniku množenja (uz pomoć prstiju), sa brojem 9!

MATEMATIKA JE ZABAVNA, ZAR NE?!

Družimo se i slijedećeg petka.