Osip poslije temperature

Pozvali su me iz vrtića da uzmem sina (3,5 godine) zbog visoke temperature. Nije imao drugih problema pa je pedijatar tražio da se uradi pregled urina i pokazalo se da je nalaz normalan. Osim crvenog grla sve drugo je bilo u redu i ljekar je zaključio da se radi o virusnoj infekciji jer je dijete … Continue reading Osip poslije temperature