Prva regionalna online konferencija za trudnice by MamaKlik-Drugi predavač Vlatka Đermanović Bojanić “Radosnica”

Upoznajte drugog predavača, sertifikovana voditeljica prenatalnog i postnatalnog vježbanja, naša draga Vlatka Đermanovič Bojanić Tema: Značaj psihofizičke pripreme u porodu Trudnicu treba pripremiti za bezbolni porod i stvoriti vezu kontrakcija-disanje kao novog uslovnog refleksa, kojim će se smanjiti strah te poticati da se porod doživi kao prijatno iskustvo. ⁣ ⁣ Nezaobilazan dio pripreme tokom trudnoće su: … Continue reading Prva regionalna online konferencija za trudnice by MamaKlik-Drugi predavač Vlatka Đermanović Bojanić “Radosnica”