Упис дјеце у први разред основне школе у школској 2021/22. години

С обзиром да траје, Законом о основном васпитању и образовању, предвиђено вријеме за обављање уписа дјеце дорасле за упис у 1. разред, овом приликом обавјешатавамо родитеље чија дјеца полазе у 1. разред школске 2021/22. године да је неопходно да до почетка маја 2021. године обаве љекарске предгледе дјеце у сврху уписа у 1. разред код … Continue reading Упис дјеце у први разред основне школе у школској 2021/22. години