Senzorni poremećaj kod djece: Šta je senzorna disfunkcija, simptomi i znaci upozorenja

Senzorni poremećaj kod djece: Ponekad se dogodi da se djetetovo ponašanje protumači kao nevaljalo, a u pozadini ponašanja, pored ADHD-a, može biti i disfunkcija senzorne integracije. Preko čula sluha, vida, dodira, mirisa i ukusa bebe upoznaju svijet, ali nekada nervni sistem ne može da poveže sve informacije, pa se javlja senzorna disfunkcija tj. senzorni poremećaj … Continue reading Senzorni poremećaj kod djece: Šta je senzorna disfunkcija, simptomi i znaci upozorenja