Uloga oca u razvoju djeteta: Zašto je tata bitan i je li važan koliko i mama?

Koliko je bitna uloga oca u razvoju djeteta? Da li je otac važan koliko i majka? Kako prisustvo ili odsustvo oca u djetinjstvu utiče na djecu u budućnosti? Većina muškaraca danas je velika podrška svojim suprugama u odgoju djece. Uloga oca u odrastanju djece je veoma bitna. Važno je da je muškarac konstantno prisutan, te … Continue reading Uloga oca u razvoju djeteta: Zašto je tata bitan i je li važan koliko i mama?