Savjet pedagoga: Kada dijete smije da ostane samo kod kuće?

Dijete smije da ostane samo kod kuće tek kada ga dobro pripremite za samostalan boravak. Vježbajući djecu da ostaju sama u kući – u početku po nekoliko minuta, a kasnije sve duže, vi vježbate njihovu samostalnost. Osjećanje da ste im poverili odgovornost boravka bez vašeg prisustva, utiče na porast samopouzdanja i praktičnog snalaženja. Kao što … Continue reading Savjet pedagoga: Kada dijete smije da ostane samo kod kuće?